3. B střípky z distanční výuky

Hlášky, které se vyskytovaly u našich online hodin např. seká se to; kývni, pokud mě slyšíš; vypni si mikrofon; nehraj si; sundej ten klobouk; dej pryč ten traktor; vylez z pod stolu; nedávej nohy na stůl; nestrkej si tužku pod nos a ani do něj; dávej pozor; vypni si kameru; jééééé on má pyžamo; zůstaň přihlášený, budeme si hrát; odhlaš se ze středeční skupiny, […]

Úplata za pobyt ve školní družině

Na základě Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání § 11 odst. 5 se v případě přerušení nebo omezení provozu družiny na dobu delší než 5 dnů účastníkovi úplata poměrně sníží. Od vychovatelek školní družiny dostanou zákonní zástupci žáků přehled o dosud zaplacené úplatě za školní družinu a o částkách, které se by se žákům […]

Provoz školy, družiny a jídelny od 30.11. 2020

1. – 5. ročník – prezenční výuka povolena –  beze změny rozvrhu 9. ročník – prezenční výuka povolena 6. – 8. ročník – prezenční výuka povolena v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (lichý týden – třídy s označením „B“, sudý týden – třídy s označením „A“ – tzn.  30.11. –  4.12./lichý týden – 6.B, 7.B, […]

Sběr kaštanů – vyhodnocení

Soutěž ve sběru kaštanů probíhala ve spolupráci s mysliveckým sdružením Rysy Doubí – Karlovy Vary od září do listopadu 2020. Zúčastnili se jí pouze žáci 1. stupně naší školy. Soutěžili mezi sebou jednotlivci, ale i třídní kolektivy. Celkem se nasbíralo 2406 kg  kaštanů. Vybírání kaštanů probíhalo každou středu od 15:00 do 16:00. Umístění tříd: 1. místo […]

Individuální konzultace pro žáky na distanční výuce

Od 18.11. 2020 jsou žákům umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (1 žáků + 1 učitel). Může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Konzultace si žák nebo jeho zákonný zástupce domluví individuálně s konkrétním vyučujícím (mobilní telefon, email nebo přes Bakaláře). Individuální konzultace jsou určeny výhradně žákům, kteří plní distanční výuku v plném rozsahu.

Nástup žáků 1. a 2. ročníku do školy od 18.11. včetně informací o školní družině a školním stravování

Od středy 18.11. je obnovena povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Žáci budou mít po celou dobu vyučování ve třídách i ve společných prostorách roušku. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, budou mít roušku také. Vybavte proto své dítě min 2 ks roušek a sáčkem, kam mohou roušku odložit např. během svačiny. Je zakázán […]

Důležité pro zájemce techniky

I v tomto školním roce bude probíhat projekt: „Inženýr Junior“. Určeno pro žáky 8. tříd. (chlapci i děvčata) Výuka probíhá na SPŠ v Ostrově od podzimu 2020 do jara 2021. Cca 1x za 4 týdny společně pojedeme do Ostrova na různé semináře (viz níže). Kdo absolvuje všechna setkání, získá titul Inženýr Junior, kdo se zúčastní […]

Pedagogická intervence (doučování z ČJ) 10.5. – 14.5.2021

POZOR ZMĚNA ČASU Vzhledem k rotační výuce bude muset ped.intervence i nadále probíhat online. Sledujte hodinu v Teamsech, domluvíme se na čase kdy má „C“ i „B“ volno. ______________________________________________________________________________________________________________ Každé pondělí v čase tak, jako kdybychom byli ve škole, tedy od 7:20 – 7:40 bude probíhat povinná on-line hodina na Teamsech ______________________________________________________________________________________________________ V pondělí 5.4. […]