Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021

příspěvková organizace: ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace

 Schválený rozpočet na rok 2020Očekávaná skutečnost za rok 2020Návrh rozpočtu  na rok 2021
Nákladyv Kčv Kčv Kč
Celkem spotřebované nákupy582500053400005425000
Z toho: materiál            365000035650003650000
Z toho: energie217500017750001775000
Osobní náklady celkem338810003540600037145000
Daně a poplatky celkem000
Odpisy156300020100002010000
Ostatní náklady559700051560004099000
Investice000
CELKEM468660004791200048679000
    
Výnosyv Kčv Kčv Kč
Tržby142200014220001422000
Ostatní620200073560006214000
Dotace – státní rozpočet – mzdy335870003414000036688000
Dotace – státní rozpočet – ONIV5000001239000600000
Příspěvek zřizovatele na provoz450000036000003600000
Příspěvek zřizovatele na inv.000
Příspěvek zřizovatele na tělocvičnu50000000
Podpora studia750007500075000
Příspěvek zřizovatele na mzdy800008000080000
CELKEM468660004791200048679000
Investice116000 00
Vyhotovila: Lenka Nováková
Schválila: Mgr. Iva Šípová
V Chodově 25.11.2020

Tento dokument ke stažení zde: Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021