Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2020

příspěvková organizace: ZŠ J.A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace

 Schválený rozpočet na rok 2019Očekávaná skutečnost za rok 2019Návrh rozpočtu  na rok 2020
Nákladyv Kčv Kčv Kč
Celkem spotřebované nákupy580500056700005825000
Z toho: materiál            energie370000035650003650000
210500021050002175000
Osobní náklady celkem263870003084839433881000
Daně a poplatky celkem000
Odpisy156300015630001563000
Ostatní náklady224900029088955597000
Investice69000000
CELKEM366940004099028946866000
    
Výnosyv Kčv Kčv Kč
Tržby142200014220001422000
Ostatní345200034520006202000
Dotace – státní rozpočet – mzdy260000002984628933587000
Dotace – státní rozpočet – ONIV500000950000500000
Příspěvek zřizovatele na provoz450000045000004500000
Příspěvek zřizovatele na inv.6900006900000
Příspěvek zřizovatele na tělocvičnu00500000
Podpora studia500005000075000
Příspěvek zřizovatele na mzdy800008000080000
CELKEM366940004099028946866000
Investice12300000 116000
Vyhotovila: Lenka Nováková
Schválila: Mgr. Iva Šípová
V Chodově 22.11.2019

Tento dokument ke stažení zde:  Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2020