Poválečná historie Základní školy Komenského v Chodově

                 Po obnově a zahájení školní práce v září 1945 se s nekonečným nadšením pouštějí do výuky stovky učitelů přicházejících do pohraničí a také do Chodova. Jednou z nejvýznamnějších akcí byla přeměna všech německých škol na české a zahájení jejich činnosti. Přičiněním prvních českých učitelů byly tyto školy otevřeny v Chodově po válce již 3. září 1945. Byly zřízeny dvě samostatné smíšené školy –  obecné škola (ulice Dukelských hrdinů, budova z let 1887 – 1888 + 1897 – 1898) a měšťanská škola (ulice Komenského, budova z roku 1910-1911).

        Vyučování v obecné škole zahájil její řídící učitel Václav Rýdl sám, neboť další učitel Václav Kasík, nastoupil až 24. září. Od ledna pak nastoupily další posily – Jiří Troup a první žena sboru – Vlasta Švorbová.

        Měšťanská škola byla otevřena se dvěma třídami a jejím prvním ředitelem se stal Jaroslav Melíšek.

        České školy převzaly budovy po německých školách, které však bylo nutno, po měsících různého využívání na konci války a v prvních měsících po jejím skončení, vrátit svému účelu.

        Žádná škola však není jen školní budova, zvonění, přestávky žáků, vzdělávání a výchova, ale jsou to  především lidé. Lidé ve sborovnách, ve školní družině, ve školní jídelně, jsou to uklízečky a školníci. Ti všichni tvoří tu určitou školu a všechny zaštiťuje úzký kolektiv pracovníků zvaný ředitelství školy. I když se školy stěhují z budovy do budovy, jejich historie zůstává a nemusí se vázat právě k určité školní budově. Jde o historii lidí, školní práce a výsledků této práce.