Již několik let využíváme aplikaci BAKALÁŘI pro administrativní úkony spojené s chodem školy a pro zlepšení komunikace mezi školou a rodiči. Vám se tak naskýtá jedinečná možnost být rychle informován o výsledcích vzdělávání Vašeho dítěte a můžete díky této aplikaci jednoduše komunikovat s pracovníky školy.

Hlavní výhody:

aktuální informace o prospěchu žáka díky elektronické žákovské knížce
komunikace s učiteli – omluvy absence, výchovná opatření, důležitá sdělení, doplňující informace k hodnocení žáků

Přihlášení do systému BAKALÁŘI