Poslední aktuality

Úplata za pobyt ve školní družině

Na základě Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání § 11 odst. 5 se v případě přerušení nebo omezení provozu družiny na dobu delší než 5 dnů úč...
Zobrazit

Provoz školy, družiny a jídelny od 30.11. 2020

1. – 5. ročník – prezenční výuka povolena -  beze změny rozvrhu9. ročník – prezenční výuka povolena6. – 8. ročník – prezenční výuka povolena v režimu...
Zobrazit

Individuální konzultace pro žáky na distanční výuce

Od 18.11. 2020 jsou žákům umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (1 žáků + 1 učitel). Může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Konz...
Zobrazit

Provoz školní jídelny od 18.11. 2020. POZOR ZMĚNY!!

odběr do jídlonosičů (žáci, kteří jsou i nadále na distanční výuce) – 11:00 – 11:45 a 14:00 – 14:30žáci 1. a 2. ročníků a žáci základní školy speciál...
Zobrazit

Nástup žáků 1. a 2. ročníku do školy od 18.11. včetně informací o školní družině a školním stravování

Od středy 18.11. je obnovena povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Žáci budou mít po celou dobu vyučování ve třídách i ve společných prostorá...
Zobrazit
Školní řád byl doplněn o informace k distančnímu vzdělávání.