Projevy školní nezralosti

Mezi hlavní projevy nezralosti dítěte patří: nesamostatnost, neobratnost, přecitlivělost a impulzivnost (plačtivost, vzdorovitost), nesoustředěnost (přílišná hravost), neklid až agresivita, nebo naopak apatie (děti nereagující, utlumené), izolovanost (dítě vůbec nenavazuje kontakt s dětmi ani s dospělými nebo navozuje kontakt s velkými problémy), nápadné odchylky v tělesném a zdravotním stavu či oslabení smylových a psychických funkcích (např. nižší úroveň rozumových schopností).

Příčina školní nezralosti

Mezi základní příčiny školní nezralosti dítěte patří nedostatky v tělesném vývoji a zdravotním stavu, opožděný vývoj, snížená inteligence, neuroticismus, nerovnoměrný vývoj, nedostatky ve výchovném a sociálním působení (tzv. nepodnětné výchovné prostředí).

Školní nezralost

Vstup do školy znamená pro většinu dětí značnou zátěž. Není proto divu, že některé děti vykazují známky nepřizpůsobení. Přečtěte si některé projevy této nepřizpůsobivosti, které může vysledovat paní učitelka ve škole nebo i vy doma – zejména při domácí přípravě. Pokud tyto projevy přetrvávají po několik měsíců, je vhodné vyhledat odbornou pomoc – školního psychologa, výchovného poradce, poradenského psychologa v pedagogicko – psychologické poradně.

Dítě ve škole                                                                   Dítě doma

1) nevydrží být soustředěné na vyučování    X       odmítá ráno vstávat, nechce jít do školy

2) špatně se podřizuje kolektivnímu vedení   X       vrací se ze školy unavené

3) stále si s něčím hraje                                  X       svádí s rodiči urputné boje o domácí přípravu

4) nevydrží klidně sedět, otáčí se,                   X       postoj dítěte k učení je lhostejný až negativní

     mluví do výkladu učitelky

5) zaostává ve všech předmětech                   X     pozornost při domácí přípravě je rozptýlená a výkon špatný

    nebo v některém z nich

6) špatně navazuje kontakty s druhými          X    trpí ranním zvracením, bolestmi hlavy nebo břicha, pálením     

    dětmi a obtížně vstupuje do sociálních              očí, zadrháváním či koktavostí

    vztahů, což může negativně ovlivnit

    jeho postavení v kolektivu třídy