Dějepis 7. A 15. 2. – 19. 2. 2021

Vzhledem k tomu, že vás bude opět přebírat zpět pan učitel Aubrecht , tak nepůjdeme do nové látky. jen si můžete ,chcete li , zopakovat látku OBJEVNÉ PLAVBY je možné, že v prezentaci objevíte nějaké zajímavé věci , které jste třeba ještě neslyšeli. či odkazy na krátká videa o probírané  problematice.  v novém týdnu – […]

Výchova ke zdraví 8.2. -19. 2. 2021

Vzhledem k tomu že se do školy zatím nevracíte , připravil jsem vám další slíbenou látku. Civilizační choroby. Tuto látku máte na 14 dnů- do 19. 2. Vážení, vzhledem k tomu, že náš pobyt doma bude delší než se očekávalo, popojedeme trošku i s výchovou ke zdraví. Připravil jsem vám PREZENTACI na následujících 14 dnů […]

Dějepis 15. 2. – 19. 2. 2021

V tomto týdnu se podíváme na problematiku tzv. Archaického Řecka, kdy se začínají rodit nejznámější městské státy – polis – Sparta a Athény a kdy dochází k první kolonizaci – osidlování nových území s úkolem získat novou zemědělskou půdu. V dalším týdnu zůstaneme ve Starověkém Řecku. tento týden si popovídáme o tzv Mykénské době. Dozvíte […]

Zeměpis 15. 2 – 19. 2. 2021

V novém týdnu 15. – 19. 2 si probereme kapitolu VÝŠKOVÉ STUPNĚ , kde se dozvíte, jak se mění krajina a biomy s rozdílnou nadmořskou výškou v krajině. V druhé hodině si pak procvičíme celou kapitolu PROCVIČOVÁNÍ Biosféry , budete-li si chtít zasoutěžit i mezi sebou, třeba ve dvojici, najdete zde i prezentaci s obdobou […]

Dějepis 15. 2. – 19. 2. 2021

V novém týdnu pro vás ještě já vkládám slíbenou prezentaci, ve které spolu objevíme krásu a význam OBJEVNÝCH PLAVEB, nebo chcete li zámořských objevů. Dovíte se proč člověk začal vyplouvat na otevřený oceán a jak postupně objevoval nové kontinenty a co mu tyto plavby přinesly. Dovíte se taky o dopadech na původní obyvatelstvo objevených míst […]

Zeměpis 15.2. – 19. 2. 2021

V novém týdnu (15. – 19.2.) budeme v PREZENTACI poznávat australskou floru a faunu , dozvíte se o endemitních rostlinách i živočiších . Poznáme také historii osidlování Austrálie a dozvíte se i zajímavosti ze života domorodého původního obyvatelstva- Aboriginců. S novým týdnem vklouzneme do nové látky . V následujících týdnech se budeme zabývat nejmenším osídleným […]