Zápis 2021/2022

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022 Zápis do 1. ročníku proběhne bez účasti dětí. Splníme tak formální část zápisu a motivační (seznámení dětí s prostředím školy) uskutečníme až po zrušení uzavření škol. Co mám tedy jako zákonný zástupce budoucího prvňáčka udělat? Vyplnit zodpovědně materiály, které jsem dostal/a v obálce ze školy – žádost o přijetí […]

Kontakty – zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče, pokud si nejste jisti vstupem Vašeho dítka do školy, ať už váháte nebo se jen chcete ujistit, že děláte to či ono správně, tak nás neváhejte kontaktovat: Mgr. Jana Merunková tel. č. : 352 352 194  – výchovná poradkyně, osoba pověřená jednáním s PPP a SPC Mgr. Radmila Žejdlová tel. č. : 352 […]

Školička pro budoucí prvňáčky

Vstup do školy přináší pro dítě mnoho změn, kterým se musí přizpůsobit. Na naší škole probíhá program “Školička pro budoucí prvňáčky,” jehož cílem je ulehčení nástupu do 1. ročníku, seznámení se s novým prostředím, třídní učitelkou a kolektivem dětí. Program je rozdělen do dvou částí: 1. Část je zaměřena na budování vztahů mezi učiteli a žáky […]

Školní nezralost

Projevy školní nezralosti Mezi hlavní projevy nezralosti dítěte patří: nesamostatnost, neobratnost, přecitlivělost a impulzivnost (plačtivost, vzdorovitost), nesoustředěnost (přílišná hravost), neklid až agresivita, nebo naopak apatie (děti nereagující, utlumené), izolovanost (dítě vůbec nenavazuje kontakt s dětmi ani s dospělými nebo navozuje kontakt s velkými problémy), nápadné odchylky v tělesném a zdravotním stavu či oslabení smylových a […]

Školní připravenost

Optimální oproti nedostačující Optimální: Dítě rozumí mluvené řeči – pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu. Nedostačující: Dítě chápe sdělení učitele nebo spolužáků odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje […]

Školní zralost

Vážení rodiče,dítě vstupující do 1. ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Školní zralost je tělesná, psychická, sociální a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy. Posouzení školní zralosti (= zralosti centrálního nervového systému, která se projevuje odolností vůči zátěži, […]

Dějepis 7. A 15. 2. – 19. 2. 2021

Vzhledem k tomu, že vás bude opět přebírat zpět pan učitel Aubrecht , tak nepůjdeme do nové látky. jen si můžete ,chcete li , zopakovat látku OBJEVNÉ PLAVBY je možné, že v prezentaci objevíte nějaké zajímavé věci , které jste třeba ještě neslyšeli. či odkazy na krátká videa o probírané  problematice.  v novém týdnu – […]

Pedagogická intervence (matematika), 10.5. – 14.5.2021

10. 5. – 14.5.2021 Prezenční vyučování – vyučovací hodina – středa 13:35 – 14:05. Téma: Trojúhelník 3.5 – 7.5.2021 Distanční vyučování – vyučovací hodina on-line, středa 13:35 – 14:05, informace na MS TEAMS. Téma: Trojúhelník 26.4. – 30.4.2021 Distanční vyučování – vyučovací hodina on-line, pátek 10:55 – 11:25, informace na MS TEAMS. Téma: Trojúhelník OPAKOVÁNÍ: […]

Pedagogická intervence (doučování z ČJ) 10.5. – 14.5.2021

POZOR ZMĚNA ČASU Vzhledem k rotační výuce bude muset ped.intervence i nadále probíhat online. Sledujte hodinu v Teamsech, domluvíme se na čase kdy má „C“ i „B“ volno. ______________________________________________________________________________________________________________ Každé pondělí v čase tak, jako kdybychom byli ve škole, tedy od 7:20 – 7:40 bude probíhat povinná on-line hodina na Teamsech ______________________________________________________________________________________________________ V pondělí 5.4. […]

Výchova ke zdraví 8.2. -19. 2. 2021

Vzhledem k tomu že se do školy zatím nevracíte , připravil jsem vám další slíbenou látku. Civilizační choroby. Tuto látku máte na 14 dnů- do 19. 2. Vážení, vzhledem k tomu, že náš pobyt doma bude delší než se očekávalo, popojedeme trošku i s výchovou ke zdraví. Připravil jsem vám PREZENTACI na následujících 14 dnů […]