Vážení rodiče,
dítě vstupující do 1. ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Školní zralost je tělesná, psychická, sociální a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy. Posouzení školní zralosti (= zralosti centrálního nervového systému, která se projevuje odolností vůči zátěži, schopností soustředit se a emoční stabilitou) může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně.
Pro vaše dítě bude vstup do 1. třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno.

Co je školní zralost?

1) emoční stabilita
2) kvalitnější záměrná koncentrace pozornosti
3) odolnost proti zátěži (adaptace na školní režim)
4) lateralizace ruky, motorická i senzomotorická koordinace a manuální zručnost
5) vizuální diferenciace a itegrace (zralost očních pohybů)
6) sluchová diferenciace
7) koordinace činnosti mozkových hemisfér
8) myšlení na úrovni konkrétních logických operací
9) autoregulace založená na vůli a spojená s vědomím povinnosti

Vstup do školy přináší pro dítě mnoho změn, kterým se musí přizpůsobit:
• nové školní prostředí, nový kolektiv dětí
• pravidelný denní režim
• respektování nových pravidel ve škole (hlavní činností dne není hra, ale učení)
• nové sociální role (role žáka a spolužáka)
• školní povinnosti
• požadavky na větší samostatnost a zodpovědnost
• autorita učitele