Nařízením vlády je zakázána osobní přítomnost žáků ve školách. Povolené jsou pouze individuální konzultace typu: žák – učitel (asistent pedagoga). O ty musí zákonný zástupce požádat příslušného vyučujícího nebo třídního učitele. Podmínkou individuálních konzultací je plnění zadaných úkolů včetně účasti na on-line hodinách. Školní družina není v provozu. Žáci se budou vzdělávat on-line způsobem. Rozvrhy on-line hodin jsou zveřejněny na webových stránkách školy v části: Distanční výuka. Na stejném místě jsou i přehledy učiva na jednotlivé týdny. Nové učivo na následující týden je vždy zadáváno nejpozději v pátek do 15:00.

Školní jídelna bude vařit, jídlo lze odebrat pouze do jídlonosičů, a to v době od 13:00 do 14:15. Při vstupu do jídelny je povinné mít respirátor typu FFP2, udržovat 2m odstupy a řádně si po příchodu vydezinfikovat ruce. Z technických důvodů budou obědy přihlášené k datu 3.3. 2021 všem odhlášeny. Zájemci o odběr obědů do jídlonosičů si musí stravu znovu přihlásit.