Vydávání přihlášek ke středoškolskému studiu, zápisových lístků a dalších informací k přijímacímu řízení

Ve středu 3.2. 2021 budeme žákům 9.ročníku vydávat přihlášky ke středoškolskému studiu, zápisové lístky a další informace k přijímacímu řízení. Vstup do školy bude umožněn jednotlivě, je povinná rouška a po vstupu do školy dezinfekce rukou. Je nutné dodržet časový harmonogram. V tento den bude z organizačních důvodů zrušena on-line výuka pro 9.ročník. 9.A – […]

Vysvědčení a pololetní prázdniny

Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 je žákům a jejich rodičům zpřístupněno v systému Bakaláři. Žáci 3. – 9. ročníků obdrží Výpis vysvědčení po návratu k prezenční formě výuky, žáci 1. a 2. ročníku obdrží Výpisy vysvědčení 28.1. 2021. (Opatření obecné povahy Č.j. MSMT-46545/2020-1) 29.1. 2021 jsou pololetní prázdniny. V tento den není v provozu ani školní […]

Provoz školní jídelny od 4.1. 2021

odběr do jídlonosičů (žáci, kteří jsou na distanční výuce)  14:00 – 14:30 žáci 1. a 2. ročníků a žáci ZŠ Nejdecká– 12:00 – 13:45 (dle rozvrhů školních družin) cizí strávníci – 11:00 – 11:30 Zaměstnanci škol přítomní na pracovišti se mohou prezenčně stravovat ve školní jídelně, ostatní zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu […]

Pokyny ke vzdělávání žáků od 4.1. 2021

Od pondělí 4. 1. bude probíhat pouze povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Žáci budou mít po celou dobu vyučování ve třídách i ve společných prostorách roušku. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, budou mít roušku také. Vybavte proto své dítě min 2 ks roušek a sáčkem, kam mohou roušku odložit např. během svačiny. […]

Informace k vánočním prázdninám a k nástupu žáků do školy po jejich skončení

Usnesením vlády bylo nařízeno prodloužení vánočních prázdnin a to o dny 21. a 22. 12. 2020. Žáci půjdou naposledy do školy 18.12. V provozu nebude školní družina ani školní jídelna. Prázdniny končí 3. ledna 2021. V době, kdy vzniká tato zpráva, nikdo z nás neumí předpovědět, jak se během vánočních prázdnin žáků změní epidemiologická situace, jaká opatření vláda […]

Úplata za pobyt ve školní družině

Na základě Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání § 11 odst. 5 se v případě přerušení nebo omezení provozu družiny na dobu delší než 5 dnů účastníkovi úplata poměrně sníží. Od vychovatelek školní družiny dostanou zákonní zástupci žáků přehled o dosud zaplacené úplatě za školní družinu a o částkách, které se by se žákům […]

Provoz školy, družiny a jídelny od 30.11. 2020

1. – 5. ročník – prezenční výuka povolena –  beze změny rozvrhu 9. ročník – prezenční výuka povolena 6. – 8. ročník – prezenční výuka povolena v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (lichý týden – třídy s označením „B“, sudý týden – třídy s označením „A“ – tzn.  30.11. –  4.12./lichý týden – 6.B, 7.B, […]

Individuální konzultace pro žáky na distanční výuce

Od 18.11. 2020 jsou žákům umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (1 žáků + 1 učitel). Může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Konzultace si žák nebo jeho zákonný zástupce domluví individuálně s konkrétním vyučujícím (mobilní telefon, email nebo přes Bakaláře). Individuální konzultace jsou určeny výhradně žákům, kteří plní distanční výuku v plném rozsahu.

Nástup žáků 1. a 2. ročníku do školy od 18.11. včetně informací o školní družině a školním stravování

Od středy 18.11. je obnovena povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Žáci budou mít po celou dobu vyučování ve třídách i ve společných prostorách roušku. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, budou mít roušku také. Vybavte proto své dítě min 2 ks roušek a sáčkem, kam mohou roušku odložit např. během svačiny. Je zakázán […]

Výchova k občanství, 15.2. – 26. 2. 2021

15. – 26.2. 2021 V Teamu vaší třídy máte vloženou prezentaci – soubory – výukové materiály – prezentace s názvem: Zajímavá místa našeho regionu. Prohlédněte si ji, výpisky nepište. Na poslední stránce prezentace máte zadání k projektu na celkem 14 dnů. Projekt budete odevzdávat nejpozději v pátek 26. 2. 2021. Na tomtéž místě jsem vytvořila […]

Distanční výuka od 2.11. 2020

Školy zůstávají i po podzimních prázdninách uzavřené.  Pokračuje vzdálená výuka, nově budou zadávány také úkoly z předmětů výchovného zaměření. Na týden od 2. do 6. 11. budou úkoly zadány nejpozději v pondělí 2.11. do 12:00. V dalších týdnech vždy v pátek do 15:00.

Výuka od 14.10. do 23.10.

Nařízením vlády je v období 14. – 23. 10. škola pro žáky uzavřena. Na dny 26. a 27. 10. jsou vyhlášeny dny volna a na ně navazují podzimní prázdniny. O otevření školy budete informováni prostřednictvím webových stránek školy a Bakalářů. Materiály k distanční výuce budou na webových stránkách školy v části: Distanční výuka – jednotlivé třídy, pro tento […]

Výdej obědů do jídlonosičů

VÝDEJ OBĚDŮ DO PŘINESENÝCH JÍDLONOSIČŮ VE DNECH : 14. –  16.10. 2020 V DOBĚ OD : 11.00 – 11.30 CIZÍ STRÁVNÍCI 12.00 –  13.00 ŽÁCI A STUDENTI JEDNÁ  SE O ZKUŠEBNÍ PROVOZ A BUDE POUZE 1 JÍDLO. STRÁVNÍCI,KTEŘÍ SE CHTĚJÍ V TYTO DNY STRAVOVAT, SI MUSÍ OBĚDY PŘIHLÁSIT. POKUD NEBUDE O STRAVOVÁNÍ ZE STRANY ŽÁKŮ A […]