Zahájení školního roku 2021-2022

Školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen  1. září 2021 v 8:00 pro žáky 1. – 9. ročníku ve škole v ulici Smetanova. Žáci 1.-5. ročníku budou vcházet do školy vedlejším vchodem (nově přistavená část školy), žáci 6.-9.ročníku vchází do školy hlavním vchodem. První školní den nemusí mít žáci s sebou přezůvky. První školní den mohou se žáky 1. […]

Provoz školy o prázdninách

Kancelář školy  –  dovolená: 26.7. do  6.8. 2021 Ředitelství školy – dovolená: 1. 7. – 19.8. 2021  Úřední záležitosti se budou vyřizovat   od 27.8. 2021 Kancelář vedoucí školní  jídelny –  dovolená: 1.7. – 23.8. 2021 Kancelář školní jídelny bude  v provozu od 23. 8. 2021   v době od 7.00 – 11.00  a od 11.30 – 15.00 […]

Poslední školní týden

Poslední školní týden 1.-9.ročník (pátek – úterý – 8:00 – 11:40, středa 8:00 – 8:30-45) 25.6. Výběr učebnic, třídnické práce 28.6. Výběr učebnic, třídnické práce 29.6. Výdej učebnic, třídnické práce 9:00 – předání pamětních listů žákům, kteří končí povinnou školní docházku – KASS Chodov 17:00 Poslední zvonění pro vycházející žáky v KASSu – jen pro pozvané […]

VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, kandidáti.

Výbor SRŠ složený ze zástupců jednotlivých tříd 25.5. 2021 schválil kandidáty na člena školské rady za zákonné zástupce. Samotné volby proběhnou ve dnech 10. a 11.6. 2021, a to buď korespondenční formou (zákonný zástupce vyplní volební lístek doma, vloží jej do obálky a přes své dítě pošle zpět do školy), nebo vhozením volebního lístku do […]

Provoz školy od 3.5. 2021

1. – 9. ročník – prezenční výuka povolena v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (lichý týden – třídy s označením „A“ + 9.C, sudý týden – třídy s označením „B“  tzn.  3.5. – 7.5. /sudý týden – 1.B, 2.B, 3.B, 4.B ,5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B přijde vzhledem ke konání přijímacích zkoušek až […]

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímací zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID 19. Test pro pro Vašeho syna/dceru zajistí naše škola. Platnost testu na přijímací zkoušky je 7 dnů. Škola vydá žákovi potvrzení o výsledku testu, tím se v případě negativního výsledku prokáže u přijímacích zkoušek na střední školu.   Testování je […]

PROVOZ ŠKOLY OD 12.4. 2021

1. – 5. ročník – prezenční výuka povolena v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (lichý týden – třídy s označením „A“, sudý týden – třídy s označením „B“ –tzn.  12.4.  –  16.4./lichý týden – 1.A, 2.A, 3.A, 4.A ,5.A). Pro třídy na distanční výuce dojde z organizačních důvodů ke změně rozvrhů s on-line hodinami, […]

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 1.4. 2021 mají žáci velikonoční prázdniny, na ně navazují dny svátků, a to 2.4. a 5.4. 2021. V tyto dny nevaří školní jídelna. Škola neorganizuje on-line výuku ani nezadává na tyto dny úkoly pro žáky.

Problematika šikany a kyberšikany

Pravděpodobně jste již slyšeli o Emmy oceněném českém seriálu Marty is dead. Podobně jako americký seriál 13 reasons why (13 důvodů proč – k dispozici na Netflix), se tento český projekt věnuje problematice šikany a především kyberšikany. Tento projekt je oceňován i odborníky. V rámci konference IDC Security forum bude možno sledovat promítání nejen seriálu, ale především následné […]

Zákaz přítomnosti žáků na prezenční formě výuky v době od 8.3. do 21.3. 2021, provoz školní jídelny

Nařízením vlády je zakázána osobní přítomnost žáků ve školách. Povolené jsou pouze individuální konzultace typu: žák – učitel (asistent pedagoga). O ty musí zákonný zástupce požádat příslušného vyučujícího nebo třídního učitele. Podmínkou individuálních konzultací je plnění zadaných úkolů včetně účasti na on-line hodinách. Školní družina není v provozu. Žáci se budou vzdělávat on-line způsobem. Rozvrhy on-line […]

Vydávání přihlášek ke středoškolskému studiu, zápisových lístků a dalších informací k přijímacímu řízení

Ve středu 3.2. 2021 budeme žákům 9.ročníku vydávat přihlášky ke středoškolskému studiu, zápisové lístky a další informace k přijímacímu řízení. Vstup do školy bude umožněn jednotlivě, je povinná rouška a po vstupu do školy dezinfekce rukou. Je nutné dodržet časový harmonogram. V tento den bude z organizačních důvodů zrušena on-line výuka pro 9.ročník. 9.A – […]

Vysvědčení a pololetní prázdniny

Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 je žákům a jejich rodičům zpřístupněno v systému Bakaláři. Žáci 3. – 9. ročníků obdrží Výpis vysvědčení po návratu k prezenční formě výuky, žáci 1. a 2. ročníku obdrží Výpisy vysvědčení 28.1. 2021. (Opatření obecné povahy Č.j. MSMT-46545/2020-1) 29.1. 2021 jsou pololetní prázdniny. V tento den není v provozu ani školní […]

Provoz školní jídelny od 4.1. 2021

odběr do jídlonosičů (žáci, kteří jsou na distanční výuce)  14:00 – 14:30 žáci 1. a 2. ročníků a žáci ZŠ Nejdecká– 12:00 – 13:45 (dle rozvrhů školních družin) cizí strávníci – 11:00 – 11:30 Zaměstnanci škol přítomní na pracovišti se mohou prezenčně stravovat ve školní jídelně, ostatní zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu […]