Provoz školy, družiny a jídelny od 30.11. 2020

1. – 5. ročník – prezenční výuka povolena –  beze změny rozvrhu 9. ročník – prezenční výuka povolena 6. – 8. ročník – prezenční výuka povolena v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (lichý týden – třídy s označením „B“, sudý týden – třídy s označením „A“ – tzn.  30.11. –  4.12./lichý týden – 6.B, 7.B, […]

Individuální konzultace pro žáky na distanční výuce

Od 18.11. 2020 jsou žákům umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (1 žáků + 1 učitel). Může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Konzultace si žák nebo jeho zákonný zástupce domluví individuálně s konkrétním vyučujícím (mobilní telefon, email nebo přes Bakaláře). Individuální konzultace jsou určeny výhradně žákům, kteří plní distanční výuku v plném rozsahu.

Nástup žáků 1. a 2. ročníku do školy od 18.11. včetně informací o školní družině a školním stravování

Od středy 18.11. je obnovena povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Žáci budou mít po celou dobu vyučování ve třídách i ve společných prostorách roušku. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, budou mít roušku také. Vybavte proto své dítě min 2 ks roušek a sáčkem, kam mohou roušku odložit např. během svačiny. Je zakázán […]

Výchova k občanství, 23. – 27. 11. 2020

23. – 27. 11. 2020 V Teamu vaší třídy máte vloženou prezentaci – soubory – výukové materiály – prezentace s názvem: Obec. Pracujte do svých sešitů. Prezentace vás provází jednotlivými úkoly a celkovým zápisem do vašich sešitů. 16. – 20.11. 2020 V Teamu vaší třídy máte vloženou prezentaci – soubory – výukové materiály- prezentace s […]

Distanční výuka od 2.11. 2020

Školy zůstávají i po podzimních prázdninách uzavřené.  Pokračuje vzdálená výuka, nově budou zadávány také úkoly z předmětů výchovného zaměření. Na týden od 2. do 6. 11. budou úkoly zadány nejpozději v pondělí 2.11. do 12:00. V dalších týdnech vždy v pátek do 15:00.

Výuka od 14.10. do 23.10.

Nařízením vlády je v období 14. – 23. 10. škola pro žáky uzavřena. Na dny 26. a 27. 10. jsou vyhlášeny dny volna a na ně navazují podzimní prázdniny. O otevření školy budete informováni prostřednictvím webových stránek školy a Bakalářů. Materiály k distanční výuce budou na webových stránkách školy v části: Distanční výuka – jednotlivé třídy, pro tento […]

Výdej obědů do jídlonosičů

VÝDEJ OBĚDŮ DO PŘINESENÝCH JÍDLONOSIČŮ VE DNECH : 14. –  16.10. 2020 V DOBĚ OD : 11.00 – 11.30 CIZÍ STRÁVNÍCI 12.00 –  13.00 ŽÁCI A STUDENTI JEDNÁ  SE O ZKUŠEBNÍ PROVOZ A BUDE POUZE 1 JÍDLO. STRÁVNÍCI,KTEŘÍ SE CHTĚJÍ V TYTO DNY STRAVOVAT, SI MUSÍ OBĚDY PŘIHLÁSIT. POKUD NEBUDE O STRAVOVÁNÍ ZE STRANY ŽÁKŮ A […]

Český jazyk, 23.11. – 27.11. 2020

Úkoly na týden 23.11 – 27.11. najdete zde Úkoly na týden 16.11. – 20.11. najdete zde Úkoly na týden 9 .11. -13.11. najdete zde Úkoly na týden 2.11. – 6.11. 2020 najdete zde Úkoly na týden 19.10. – 23.10. 2020 najdete zde 12.10. – 16.10. 2020 Mluvnice: Pracuj s pracovním sešitem: a) opakování významu slova […]

Výuka na 2. stupni od 12.10. do 30.10. 2020

12.10. – 16.10. 2020 – prezenční výuka – 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 9.C (ostatní třídy jsou doma a pracují dle pokynů vyučujících) 19.10. – 23.10. 2020 – prezenční výuka – 6.B, 7.B, 8.B, 9. B (ostatní třídy jsou doma a pracují dle pokynů vyučujících) – 30.10. 2020 – podzimní prázdniny žáků Prezenční výuka bude probíhat […]

Informace ke školnímu stravování platné od pondělí 5.10. 2020

Stravování není omezeno, ale jednotlivá přijatá opatření povedou k prodloužení výdeje obědů pro všechny strávníky. Došlo ke snížení kapacity školní jídelny – rozestupy mezi stoly 1,5 m, max. 4 strávníci u stolu. Ve školní jídelně je přítomen asistent prevence kriminality, který zajišťuje a organizuje společně s pedagogickým či nepedagogickým dohledem vstup cizích strávníků do jídelny. […]

Zpřísnění nošení roušek od pátku 18.9. 2020

Ministr zdravotnictví oznámil zpřísnění v nošení roušek ve školách. Od pátku 18.9. bude povinnost nosit roušku nejen ve společných prostorách, ale i ve třídách a to po celou dobu vyučování i mimo něj. Výjimku mají udělenu žáci 1.stupně – u nich bude záviset na požadavku vyučujícího nebo zákonných zástupců žáka. Je nutné, aby žáci měli […]

Volby do školské rady

Během podzimních třídních schůzek (listopad 2020) proběhnou volby do Školské rady na další tříleté volební období. Školská rada je šestičlenná, složená z 2 zástupců zákonných zástupců, 2 zástupců pedagogických pracovníků a 2 zástupců zřizovatele. Školská rada se schází 2x za školní rok. Prosíme rodiče, kteří by měli zájem pracovat ve Školské radě, ať se ozvou […]