Výchova k občanství, 25.1. – 28. 1. 2021

25. – 28.1. 2021 V Teamu vaší třídy máte vloženou prezentaci – soubory – výukové materiály – prezentace s názvem: Region. Udělejte si výpisky do sešitů. Ve vašem Teamu se Vám v pátek 22.1. v 15:00 zpřístupní kvíz s tématem Obec, obecní samospráva, Chodov. Kvíz musíte vyplnit do čtvrtka 28.1. do 23:59. 18. – 22.1. […]

Třídnická hodina, 25.1. – 28.1.2021

Týden 25.1. – 28.1.2021 – online schůzka na Microsoft Teams 26.1. 2021 v 8:30 hod. _________________________________________________________________________ Týden 18.1. – 22.1.2021 – online schůzka na Microsoft Teams 18.1. 2021 v 09:00 hod. __________________________________________________________________________ Týden 11.1. – 15.1.2021 – online schůzka na Microsoft Teams 11.1. 2021 v 09:00 hod. _________________________________________________________________________ Týden 23.11. – 27.11. 2020 – online […]

Distanční výuka od 2.11. 2020

Školy zůstávají i po podzimních prázdninách uzavřené.  Pokračuje vzdálená výuka, nově budou zadávány také úkoly z předmětů výchovného zaměření. Na týden od 2. do 6. 11. budou úkoly zadány nejpozději v pondělí 2.11. do 12:00. V dalších týdnech vždy v pátek do 15:00.

Přírodověda, 25. 1. – 28. 1. 2021

Živočichové v zimě Uč. str. 27 – 28 PS – str. 13/1, 13/2 – možno určovat s pomocí učebnice procvičování – otázky str. 29 Dobrovolný úkol – aktivita: PS 13/3 ( pokud napadne nový sníh, můžete použít filtr do kávovaru, ten poté uschovat a po návratu do školy přinést a vyhodnotíme pokus 🙂 ) Kvíz […]

Prvouka 23.11. – 27.11.2020

Moje rodina  PS str. 15  Video – Rodina  Povídání o rodině  Video – miminko  Procvičování – IT  Těším se na vás v pondělí ve škole 16. – 20.11. Podzim na zahradě  PS str. 14 – vypracovat, vyfotit a zaslat do 22.11. (karaskova.jana@zschodov.cz)  Pro zájemce:  Pohádka “Broučci na podzim”   Video – sklizeň zeleniny 1  Video – sklizeň zeleniny 2  Video – sklizeň ovoce  Procvičování – zelenina  Procvičování – […]

Přírodověda 25.1. – 28.1.2021

ŽIVOČICHOVÉ V ZIMĚ POZOR – online hodina v pátek 29.1. nebude – pololetní prázdniny Uč. str. 27 – 28 PS str. 13/1,2 (neposílat) Opakujte si prosím učivo podle otázek na str. 29 Dobrovolný úkol – aktivita: PS 13/3 (odevzdat v Teams do 30.1.) Kvíz – stopy zvířat ZDE (hodnoceno jako aktivita) Živý online přenos z […]

Anglický jazyk, Jana Merunková, 25.1. – 28.1.2021

Týden 25.1. – 28.1. Tento týden proběhne jak jste již zvyklí (2 online hodiny a 1 hodina samostatného procvičování) Hodiny jsou naplánované následovně: 1. hodina – PO (11:00 – 11:30) 2. hodina – ÚT (11:00 – 11:30) Učivo: přítomný čas průběhový – otázky, kladné a záporné věty vyzkoušíme si nějaké poslechy, články…. Průběžná práce: opište […]

Dějepis 25. 1. – 28. 1. 2021

Pro další týden, jsem vám připravil Starověkou Indii, zemi plnou záhad, tajemností a zajímavostí. V prezentaci máte opět odkazy na zajímavá videa, fotografie a opět zvýrazněný zápis do sešitu. Na drillu najdete další povinné procvičování . Ukončili jsme látku 1. pololetí Staroorientální státy . Nezapomeňte, že dril je třeba opět splnit nejméně třikrát. Přeji Vám […]

Matematika 25. 1. – 28. 1. 2021

Matematika 25. 1. – 28. 1. 2021 Úhel a jeho velikost Sčítání a odčítání úhlů početně – další procvičování Sejdeme se v pondělí 25. 1. 2021 v 9:00 hodin OnLine v Teamsech Podruhé tento týden se sejdeme ještě ve středu 27. 1. 2021 opět v 9:00 hodin OnLine v Teamsech Matematika 18. 1. – 23. […]

Matematika 25. 1. – 28. 1. 2021

Matematika 25. 1. – 28. 1. 2021 Druhá mocnina a druhá odmocnina; Pythagorova věta Sejdeme se v pondělí 25. 1. 2021 v 10:00 hodin OnLine v Teamsech Podruhé tento týden se sejdeme ve středu 27. 1. 2021 ve 12:00 hodin OnLine v Teamsech V Teamsech nově najdete: Kontrolní práci k procvičení určování a výpočtu druhé […]

Prvouka 25.1. – 28.1.2021

LÁTKY A JEJICH VLASTNOSTI Uč. str. 27 PS str. 32/1-2, 33/4 (budeme vyplňovat společně na online hodině v úterý) PS str. 32/3 –samostatná práce, kontrola na online hodině ve čtvrtek Procvičování ZDE nebo ZDE Video: přírodnina – surovina – výrobek ZDE OPAKOVÁNÍ PS str. 31 – Samostatná práce – bude hodnoceno známkou – odevzdat v […]

Přírodopis 25. 1. – 28. 1. 2021

Přírodopis 25. 1. – 28. 1. 2021 Tento týden se sejdeme OnLine v pondělí 25. 1. 2021 v 8:00 hodin. Společně projdeme minulé kapitoly a nově probereme další učivo k měkkýšům. V Teamsech budete mít 1 prezentaci k probranému učivu, kterou si projdete a podle pokynů v ní zapíšete do sešitu. Opět se v úterý […]