Od 17.5.2021 prezenční výuka ve škole

10. – 14.5.2021

Tento týden prezenční výuka ve škole.

3. – 7.5.2021

Krásný dobrý den,

konečně jsme se dočkali a čeká nás alespoň částečný návrat do škol. S tím souvisí změna v systému distanční výuky. Tento týden jste v distanční výuce, nicméně nebude online hodina, jak to bude s tímto způsobem výuky uvidíme, až se systém rozběhne. Budeme společně pracovat usilovně ve škole a v týdnech distanční výuky budete dostávat spíše různé aktivity a tipy k procvičení probíraného učiva a nějaký ten úkol, který ve škole nestihneme.

Tento týden takto začínáme, takže budeme zkoušet, co funguje a budete se věnovat hlavně procvičování.

Nabízím kvíz na předpřítomný čas – tentokrát dobrovolný, budu dávat jen jedničky. Najdete zde: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItURVBNU1lCUkNHTVo3QzlGRUJWSU5WV0FUSS4u

Procvičování k předpřítomnému času např. zde:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Present_perfect_simple_em143476nz

nebo zde:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Present_Perfect_og38040he

a nebo tady:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Present_perfect_vz1210111hu

Z těchto procvičovacích online aktivit mi nic posílat nemusíte, nicméně pochlubit se fotkou dobrého hodnocení je samozřejmě možné.

Budu se těšit na setkání tváří v tvář. VV

26. – 30.4.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Společně se uvidíme na hodinách ve středu 10:55 (POZOR, TENTO TÝDEN VÝJIMEČNĚ ZMĚNA) a ve čtvrtek v 11:50  – tento týden se začneme věnovat většímu gramatickému celku, úplně novému času – předpřítomnému. Seznámíme se s jeho správným použitím a tvorbou, určitě si zopakujeme nepravidelná slovesa, protože konečně začneme používat jejich „třetí“ tvar, tedy příčestí minulé. Naše komunikační schopnosti tak dosáhnou zase o kousek větší úrovně
 2. Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00):

PS 44/1 – instrukce v hodině.

Kromě úkolu k odeslání si můžete procvičit nepravidelná slovesa v online aktivitách, např. zde (křížovka – 3. tvary sloves): https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Irregular_Past_Participles_crossword_bs861525es

nebo formou poslechu zde:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Tricky_Irregular_Verbs_vi1070904je

 • Kvíz jste měli minulý týden, takže tento týden jen úkol, žádný kvíz.

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

19. – 23.4.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 • Společně se uvidíme na hodinách v úterý v 8:55 a ve čtvrtek v 11:50  – tento týden se k vrátíme k příběhu „Kids“ v podobě videa i komiksu (situace s virtuálním Matem způsobí zase problémy), ve druhé hodině se pak budeme věnovat souvislému textu a dozvíme se něco o „Velkém jablku,“ tedy New Yorku
 • Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00):

Tento týden žádný úkol k odeslání, ale sami pro sebe si můžete procvičit probraná neurčitá zájmena (na který je zaměřený i kvíz) v tomto online pracovním listě:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Indefinite_Pronouns/Something,_anything,_nothing,_somebody,_anybody,_nobody_mh977132og  

Termín jako vždy do pátku do 14:00.

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

12. – 16.4.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Výkladová hodina v úterý v 8:55  – začneme společně s textem, příběhem o chudém krejčím a lidských snech, možná dojde i na poklad, pokračovat budeme trochou gramatiky (zaměříme se na neurčitá zájmena).
 2. Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00):

PS 39/5 – instrukce v hodině

A jako osobní challenge si můžete vyzkoušet online pracovní list na členy – nemusíte posílat, jsou tam i pravidla a vyhodnotí se samo: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Definite_and_Indefinite_Articles/Articles_A,_An_or_The_hp7061qf

3. Konzultační hodina ve čtvrtek v 11:50 – opět si společně projdeme úkoly k odevzdání a probereme, co jsme třeba úplně nepobrali a společně se posuneme o kus dál.

4. Tento týden žádný kvíz.

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

6. – 9.4.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Výkladová hodina v úterý v 8:55  – budeme se opět věnovat členům, osvojíme si nějaká nová pravidla a zkusíme si je hned v praxi.
 2. Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00):

PS 36/2b (1. i 2. část) – jednoduchá doplňovačka zaměřená právě na členy, detaily v hodině, nejde o správnost, ale o snahu

3. Konzultační hodina ve čtvrtek v 11:50 – vrátíme se k popisu cesty, procvičíme nové fráze a zkusíme nějaké ty dialogy

4. Kvíz jako vždy do pátku do 14:00.

Tento týden žádný kvíz

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

29. – 31.3.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Výkladová hodina v úterý v 8:55  – vzhledem k prázdninám máme tento týden jen jednu hodinu, budeme pracovat s komiksem a videem, dostaneme se k popisu cesty ve městě a tím pádem si budeme muset trochu zopakovat předložky.
 2. Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00):

Tento týden žádný úkol k odevzdání.

A protože máme o hodinu méně, zájemcům jsem našel nějaké zdroje k samostudiu a opakování gramatiky, vše zaměřeno na minulý čas prostý a průběhový:

1-https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple_and_past_continuous/Past_Simple_or_Past_Continuous_ca2640dp

2- https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple_and_past_continuous/Past_Simple_vs._Past_Continuous_kf42188zm

3- https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple_and_past_continuous/A_mystery_story_yz284410bp

 1. Konzultační hodina tento týden není, jsou prázdniny
 2. Kvíz tento týden jako vždy do pátku do 14:00.

Tento týden žádný kvíz.

Krásné Velikonoce! VV

22. – 26.3.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Výkladová hodina v úterý v 8:55  – čeká nás trocha gramatiky (určitý člen), podíváme se spolu do cestovní kanceláře a budeme si plánovat výlet, celkově fajn program.
 2. Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00):

Tento týden žádný úkol k odevzdání.

3. Konzultační hodina ve čtvrtek v 11:50 – opět si společně projdeme úkoly k odevzdání a probereme, co jsme třeba úplně nepobrali a společně se posuneme o kus dál.

4. Kvíz pro tento týden jako vždy do pátku do 14:00.

Kvíz zaměřený na novou slovní zásobu a nějakou tu londýnskou památku najdete zde: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItUQ1ZQWklLRENJVTFPNVhYQUIyVzNLSjZHVS4u

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

15. – 19.3.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Výkladová hodina v úterý v 8:55  – tento týden spolu začneme nový blok, čeká nás trocha gramatiky (konkrétně určitý a neurčitý člen), začneme ale společně ještě trochou cestování, podíváme se do Londýna, budeme pracovat s textem a hodně poslouchat
 2. Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00):

PS 34/1,2 – instrukce v hodině – poslech zde: https://zschodov-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/vachrlon_vaclav_zschodov_cz/Ee7dn-pyJbJLtMTpVDG_mhoBa3kpRYWYdIefUmc0jWwzVQ?e=im4Rvp

3. Konzultační hodina ve čtvrtek v 11:50 – opět si společně projdeme úkoly k odevzdání a probereme, co jsme třeba úplně nepobrali a společně se posuneme o kus dál.

4. Kvíz tento týden jako vždy do pátku do 14:00.

Tento týden žádný kvíz.

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

8. – 12.3.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Výkladová hodina v úterý v 8:55  – tento týden si ještě odpočine od gramatiky, souhrnně jí budeme opakovat týden příští, tentokrát se vrhneme do videa a náročnějšího textu a zjistíme společně něco o historii Velké Británie, čeká nás nějaká poslech a spousta povídání
 2. Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00):

tento týden kvíz, takže žádný úkol k odevzdání

3. Konzultační hodina ve čtvrtek v 11:50 – opět si společně projdeme úkoly k odevzdání a probereme, co jsme třeba úplně nepobrali a společně se posuneme o kus dál.

4. Kvíz tento týden jako vždy do pátku do 14:00. Najdete jej zde:

I když je nemáte rádi, vždy je dobře procvičit si ta otravná nepravidelná slovesa. A kdo už je dobře umí, ten přijde k jedničce skoro zadarmo. A to se vyplatí! Kvíz najdete tady: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItUMVJPS1ZTTFZNNE45QUxWUlVENDFGSktGWC4u

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

22.-.26.2.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

Výkladová hodina v úterý v 8:55  – tento týden nás čeká práce s komiksem, a to i formou videa, od gramatiky si trochu odpočineme, však si to zasloužíme, a přiučíme se hlavně pár užitečných frází do každodenní komunikace, budeme se učit reagovat na různé situace.

Videozáznam hodiny samozřejmě najdete v týmu po jejím skončení.

 • Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00):

PS 30/1 – instrukce v hodině

 • Konzultační hodina ve čtvrtek v 11:50 – opět si společně projdeme úkoly k odevzdání a probereme, co jsme třeba úplně nepobrali a společně se posuneme o kus dál.
 • Kvíz tento týden jako vždy do pátku do 14:00. Najdete jej zde:

Dobrá zpráva, tento týden je bez kvízu.

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

15. – 19.2.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Výkladová hodina v úterý v 8:55   – v příštích dvou týdnech to bude hodně o čtení a poslechu, ale pozor – budeme spolu řešit vraždu, a to včetně výslechů podezřelých a zkoumání scény zločinu, také budeme vlastní detektivní příběh vymýšlet, navíc si zásadně rozšíříme slovní zásobu o popis vybavení domu – pokračujeme.
 2. Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00): Úkolů bylo v minulých týdnech dost, tento týden nic poslat nechci. Soustřeďte se na kvíz a hlavně na to, kdo je VRAH!
 3. Konzultační hodina ve čtvrtek v 11:50 – opět si společně projdeme úkoly k odevzdání a probereme, co jsme třeba úplně nepobrali a zkusíme společně vymyslet vlastní detektivní příběh.
 4. Kvíz tento týden zaměříme na aktuální slovní zásobu, tedy vybavení bytu. Termín je jako vždy do pátku do 14:00. Najdete jej zde: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItUNlcxT1hNUDBWOEYwR09WREg4U0g2TVZIWi4u

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

8.-.12.2.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Výkladová hodina v úterý v 8:55   – v příštích dvou týdnech to bude hodně o čtení a poslechu, ale pozor – budeme spolu řešit vraždu, a to včetně výslechů podezřelých a zkoumání scény zločinu, také budeme vlastní detektivní příběh vymýšlet, navíc si zásadně rozšíříme slovní zásobu o popis vybavení domu.
 2. Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00)

Úkoly pro tento týden souvisí právě se slovní zásobou, jedná se o cvičení v PS:

28/1 – poslech, intrukce v hodině, poslech najdete zde: https://zschodov-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/vachrlon_vaclav_zschodov_cz/EcLt4s2ui15BtytBDst65mcBNlo-9Ny8gW2eingIknk3MA?e=hJwDll

28/2,3 – slovní zásoba – popis, spojovačka – nahradíme si tím zápis do slovníčku

3. Konzultační hodina ve čtvrtek v 11:50 – opět si společně projdeme úkoly k odevzdání a probereme, co jsme třeba úplně nepobrali

4. Kvíz tento týden zaměříme gramaticky – procvičíme si minulé časy prosté a průběhové a jejich použití. Termín je jako vždy do pátku do 14:00. Najdete jej zde: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItUMDgzQTVWREhFUlAyUVpDUkNQQ0JZUlhMQS4u

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

1.-.5.2.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Výkladová (povinná) hodina v úterý v 8:55   – na úvod si formou hry zopakujeme nepravidelná slovesa (budou se nám hodit), použití minulých časů pak posuneme o level výše a místo vět budeme pracovat se souvislými texty, naším cílem je zlepšit naši schopnost vyprávět ucelený příběh, procvičte si před hodinou hlasivky a připravte mikrofony.
 2. Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00)

Úkoly pro tento týden jsou dva, které spolu ale souvisejí, jedná se o:

PS 27/5 a 6 – instrukce a část spolu v hodině

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

25. – 28.1.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Výkladová (povinná) hodina v úterý v 8:55  – na úvod si trošku poklábosíme a formou hry zopakujeme nová slovíčka, pak se vrátíme k textu z minulé hodiny a zkusíme s ním pracovat trochu jinak, to nás pak dovede k novému učivu, budeme rozlišovat užití obou minulých časů, které už zvládneme vytvářet a povýšíme tak naše komunikační schopnosti do nových výšin.

Videozáznam z hodiny najdete samozřejmě v týmu po jejím skončení

 • Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00)

Tento týden je kratší a učivo náročnější, odevzdat chci jen jeden úkol:

Pracovní sešit, str. 27/4 – instrukce v hodině, částečně zkusíme spolu – nedělejte dopředu, vychází z nové látky

 • Konzultační (nepovinná) hodina ve čtvrtek v 11:50 – opět si společně projdeme úkoly k odevzdání a probereme, co jsme třeba úplně nepobrali 🙂
 • Tento týden bez kvízu.

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

18. – 22.1.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Výkladová (povinná) hodina v úterý v 8.55  – na úvod si trochu poklábosíme (mám velmi nebezpečné téma), podstatně si tento týden rozšíříme slovní zásobu, dojde na nějaké mluvní cvičení, budeme pracovat s textem a vytáhneme si z něj učivo na další týden.
 2. Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00)

Pracovní sešit – 26/2 a 3 – instrukce v hodině

 1. Konzultační (nepovinná) hodina ve čtvrtek v 11.50  – opět si společně projdeme úkoly k odevzdání a probereme, co jsme třeba úplně nepobrali 🙂
 2. A pozor – tento týden kvíz (nová slovní zásoba) a oproti dřívějšku pozor, změna – KONČÍ TAKÉ V PÁTEK VE 14:00

najdete jej tady: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItUQUhVN0VVVEpONFJIUDFZVlJMUzkwS1lDVC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItUQUhVN0VVVEpONFJIUDFZVlJMUzkwS1lDVC4u

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

11. – 15.1.2021

Krásný dobrý den,

tento týden proběhne takto:

 1. Výkladová (povinná) hodina v úterý v 8.55 – na úvod si trošku pokecáme, hned do toho zapojíme nové učivo, tedy minulý čas průběhový (policejní výslech :-)), rozšíříme si ho o otázky, budeme pracovat s obrázkem a pořádně to procvičíme
  Hodinu ve formě videa naleznete ve svém týmu, můžete si jí pouštět pořád dokola. Prosím, nestahovat a nesdílet nikde veřejně, děkuji.
 2. Úkoly k odeslání pro tento týden (tedy do pátku do 14:00)

Vzhledem ke kvízu, bude tento týden k zaslání jen jeden úkol:

Pracovní sešit – 25/6a – ve větách poslat, co kdo dělal na obrázku – instrukce v hodině

 1. Konzultační (nepovinná) hodina ve čtvrtek v 11.50 – opět si společně projdeme úkoly k odevzdání a probereme, co jsme třeba úplně nepobrali 🙂
 2. A pozor – tento týden kvíz (minulý čas průběhový) a oproti dřívějšku pozor, změna – KONČÍ TAKÉ V PÁTEK VE 14:00

najdete jej tady: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItUNkRRTEJCR0xLODFTRjgyTDJRS0QwUUo0WS4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItUNkRRTEJCR0xLODFTRjgyTDJRS0QwUUo0WS4u

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

4. -8.1.2021
Dobrý den, tento týden proběhne následujícím způsobem:

 1) Výkladová hodina (povinná) v úterý v 8.55

 • čeká nás poslech, práce s textem a dostaneme se k nové gramatice – minulý čas průběhový – krásná a snadná látka

2) Samostatná práce

 • učebnice str. 33/3 – instrukce v hodině, odeslat celá sousloví – ODESLAT
 • pracák str. 24/2 – instrukce v hodině, udělat – NEODESÍLAT
 • Tři otázky – odpovědi ODESLAT
 • What were you doing yesterday at 10 am? What were you doing yesterday at 5 pm? What were you doing yesterday at 11 pm?

3) Konzultační hodina ve čtvrtek v 11.50 (nepovinná) – mimo jiné budeme společně řešit úkoly k odevzdání, takže každý mi může poslat práce k odezvdání naprosto v pořádku, že ano 🙂

Good luck!
Miss you, kids. VV

Do 18.12. 2020

Ahoj všem, vzhledem k novým podmínkám bude následující týden jinak, než týdny předcházející. Vidíme se ve škole, tudíž tento týden žádné video a nebudu plánovat ani online hodinu. Vše podstastné probereme a zkontrolujeme příští týden ve škole. Takže začněme:

Pracovní sešit – str. 18 – 19

1) cv. 1 – na rozehřátí jednoduchý poslech, vyber správnou variantu, nahrávku si poslechni TADY!

2) cv. 2 a 3 – slovíčka, spojte půlky a uveďte vhodné slovo podle nápovědy – někde více možností

3) cv. 5 – trocha gramatiky, doplňte slovesa v závorkách s will/won´t – předpověď věštkyně

žádný z těchto úkolů v prac. sešitě mi nemusíte posílat – probereme ve škole

Učebnice- str. 26 – 27

Práce s komiksem:

a) asi poprvé v životě využijeme slovníček v pracovním sešitě, pro potřeby komiksu si prosím do slovníčku přepište slovní zásobu 2D-Kids, kterou najdete v pracovním sešitě na str. 81

b) komiks si poslechněte TADY a pak si jej pročtěte

c) Udělejte cv. 2 – tedy doplňte chybějící jména dětí z komiksu a pošlete prosím v chatu jako úkol jen očíslovaná jména.

d) cv. 3a na následující straně – užitečné fráze – spojte rozdělené fráze z textu a pošlete prosím v chatu jako úkol .

Takže něco děláte jen pro sebe, ale dva krátké úkoly chci poslat a to prosím do pátku do 14:00. Uvidíme se ve škole. Mějte se fanfárově.

Odkaz na váš tým:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa4259a0bf9dd473db269300c26c21fad%40thread.tacv2/conversations?groupId=43ad8fec-b8b6-4e3e-a822-00d8e4b878a0&tenantId=ea16a40e-957c-404f-aeff-caf6f0a14e01