Prvouka 10.5. – 14.5.2021

PTÁCI PS str. 36 – 37 (společně na online hodině) Kvíz ZDE Video – vlaštovka ZDE Video – sýkora – hnízdění ZDE ________________________________________________________________________________________________________________ 3. – 7.5. Zadání učiva pro žáky, kteří se neúčastní prezenční výuky: PTÁCI PS str. 36 ________________________________________________________________________________________________________________ 26. – 30.4. Jaro – práce na zahradě PS 35/1,2 a PS 40 – společně […]

Matematika, 10. 5. – 14. 5. 2021

Pracovní sešit str. 3 sčítání do 20 s přechodem přes deset str. 4 cv. 1, 2, 4 slovní úloha, znázornění sčítání, porovnávání čísel Učivo 26. 4. – 30. 4. 2021 Pracovní sešit str. 47 cv. 2, 3 – slovní úlohy str. 48 – 49 slovní úlohy, vztah o několik méně porovnávání čísel, znaky větší, menší, […]

Český jazyk, 10. 5. – 14. 5. 2021

Slabikář str. 58 – 59 Hláska „B“ čtení s porozuměním, doplňování slov, slovní přesmyčky str. 62 – 63 Hláska „Č“ seznámení s hláskou Č, skládání slabik do slov, čtení s porozuměním počet slabik ve slově, rým, báseň Písanka str. 29 – 30 psaní slov, přepis, opis Učivo 26. 4. – 30. 4. 2021 Slabikář str. […]