VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, kandidáti.

Výbor SRŠ složený ze zástupců jednotlivých tříd 25.5. 2021 schválil kandidáty na člena školské rady za zákonné zástupce. Samotné volby proběhnou ve dnech 10. a 11.6. 2021, a to buď korespondenční formou (zákonný zástupce vyplní volební lístek doma, vloží jej do obálky a přes své dítě pošle zpět do školy), nebo vhozením volebního lístku do […]

PROVOZ ŠKOLY OD 17. 5. 2021

PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 17. května 2021 Prezenční výuka pro všechny žáky školy. Školní družina – provoz v běžném režimu od 5:30 do 16:30. Školní jídelna – Stravování není omezeno, ale jednotlivá přijatá opatření povedou k prodloužení výdeje obědů pro všechny strávníky. Výdej stravy od 11:30 do 14:45. Došlo ke snížení kapacity školní jídelny – rozestupy […]

3. B se učí v přírodě

I v přírodě se můžeme spoustu věcí naučit. Nejen o živočiších a rostlinách, ale i o jednotkách délky, obvodech, výšce, hloubce, poloměu a průměru. Natrénovali jsme si vysoký start na sprint 60 metrů a cval na obě strany potřebný k T-běhu. Obě disciplíny nás čekají v rámci SOV. V rámci výtvarné výchovy jsme křídami kreslili […]

Tělesná výchova kluci 15.2. – 26.2. 2021

Na drilu najdete, nebo jste už možná našli krátké procvičování na téma čeští olympionici. Splňte jej. Výzva na následujících 30 dnů stáhněte si do mobilů aplikaci cvičení na 30 dnů a pojďme společně pokořit některé z výzev, které zde najdete.  30denní program cvičení je aplikace navržená profesionálním fitness trenérem, u které je vědecky prokázáno, že zlepšuje tělesnou […]

Výchova ke zdraví, od 17.5.2021

Od 17.5.2021 prezenční výuka ve škole 19. – 30.4.2021 Krásný dobrý den, v minulých týdnech jsme se zabývali lidskou sexualitou, riziky, která sebou sexuální život nese, a zamýšleli jsme se nad zodpovědným přístupem k této stránce lidského života. U lidské sexuality ještě zůstaneme. Budeme se věnovat odlišnostem, se kterými se můžeme setkat a tzv. pohlavní identitě. Žádný […]

Informatika 5. B. Volek 16.11.- 27.11.

pro tetno týden jsem si připravil drill, ve kterém si vyzkouším jak jste zvládli problematiku hardwaru a softwaru. , novou látkou buýde program malování.. další informace máte u sebe ve skupině teams InfoVolek 5 9.11. -13.11 . Dobrý den, vzhledem k tomu, že se asi až tak brzy ve škole neuvidíme, zřídil jsem vám na […]

Informatika 9. roč. Volek 16. 11 – 27.11.

v tomto týdnu máme společný projekt s Fyzikou , zadání najdete v předmětu Fyzika . Děkuji za zaslané a v řádném termínu splněné DÚ _ můj rozvrh hodin v excelovské tabulce. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dobrý den všem , vytvořil jsem Nám skupinu na teamsech, poněvadž čas pokročil a i my budeme muset poposkočit ve výuce informatiky. MO […]