Výbor SRŠ složený ze zástupců jednotlivých tříd 25.5. 2021 schválil kandidáty na člena školské rady za zákonné zástupce. Samotné volby proběhnou ve dnech 10. a 11.6. 2021, a to buď korespondenční formou (zákonný zástupce vyplní volební lístek doma, vloží jej do obálky a přes své dítě pošle zpět do školy), nebo vhozením volebního lístku do schránky umístěné na budově školy. Anonymita je zajištěna vložením volebního lístku do obálky.

Zákonní zástupci volí 2 členy školské rady, tzn. na volebním lístku, který obsahuje 5 jmen kandidátů, označí 2 jména. Pokud označí jmen více, je lístek neplatný. Volební lístky budou poslány zákonným zástupcům 9.6. 2021 přes děti, bude možné si je stáhnout také z Bakalářů.

Volební právo mají vždy oba zákonní zástupci. Nezáleží na počtu dětí, které mají zákonní zástupci na škole. V případě sourozenců na škole, přinese volební lístky nejstarší z nich.

KANDIDÁTNÍ  LISTINA  NA  ČLENA   ŠKOLSKÉ RADY  Z   ŘAD  ZÁKONNÝCH   ZÁSTUPCŮ (RODIČŮ)

Bc. Barbora Henzselová – členka Výboru SRŠ za 1.B

Marie Matoušková – členka Výboru SRŠ za 5.A

Veronika Nováková – členka Výboru SRŠ za 2.A

Soňa Reidlová – bývalá členka Výboru SRŠ

Vachrlonová Petra – členka Výboru SRŠ za 4.A, pracovala také jako členka Školské rady za zákonné zástupce v právě končícím volebním období