Jsme přihlášení do projektu „Ovoce do škol“
Jeho cílem je vést žáky ke změnám stravovacích návyků, ke zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny u dětí a následně ke snižování dětské obezity.
Projekt je určen žákům 1. – 9. tříd. Zahájen byl v březnu 2010. Žákům je poskytováno ovoce nebo zelenina 1x týdně.
Součástí projektu jsou také doprovodná opatření (školní projekty, hry, exkurze, besedy s tematikou Zdravého životního stylu).
Škola má podepsanou smlouvu s firmou Bovys, která je naším dodavatelem.
Více informací o projektu na adrese: http://www.ovocedoskol.szif.cz