Výtvarná výchova, 22. 2. – 15. 3. 2021

22. 2 – 15. 3. Ilustrace oblíbené knihy kreslit můžeš libovolnou technikou (pastelky, fixy, voskovky, ….) velikost A4 (velký sešit) k obrázku napiš název knihy a jméno autora svůj výtvor vyfoť a pošli do Teams do 15. 3. z úkolu dostaneš známku ——————————————————————————————————————- Vzhledem k tomu, že mám z výtvarné výchovy za první pololetí dostatek […]

Tělocvik 1.3. – 31.3.2021

Dobrovolný úkol – VÝZVA – BŘEZEN V POHYBU – zadání ve skupině Teams __________________________________________________________________________________________ 15. – 19.2. ZIMNÍ SPORTY Prostudujte si zimní olympijské sporty na stránkách ZDE a odpovězte na otázky v TESTU (zveřejněn bude v pondělí ve skupině TEAMS). Je povinný pro všechny, odevzdání do 26.2. ______________________________________________________________________________ 23. – 27.11. Cvičení se švihadlem  Trénuj […]

Anglický jazyk, 22. – 26. 2. 2021 Mgr. Konečná

Učebnice strana 46 + 47 – lekce 17 Zůstáváme v 17. lekci, upevníme slovní zásobu, výslovnost a procvičíme konverzaci s využitím slovesa „wear“ = mít na sobě Domácí úkol: kvíz (středa 24. 2.) ——————————————————————————————————————————————————- ❗❗Vynecháme lekci 15 + 16 (z důvodu náročnosti lekcí je probereme až po návratu do školy), přejdeme tedy rovnou k lekci […]

Přírodověda 8.3. – 12.3.2021

VLASTNOSTI LÁTEK – DÉLKA, HMOTNOST Uč. str. 34 PS str. 16, 17/1-3 společně na online hodině PS str. 17/5,7 – samostatná práce – vyber si jeden pokus, vyzkoušej a zaznamenej do sešitu. Záznam si připrav na online hodinu. Zápis do sešitu ZDE Kvízy (hodnoceno jako aktivita) – měřidla délky ZDE – měřidla hmotnosti ZDE Dobrovolný […]

Matematika, 22. 2. – 26. 2. 2021

učivo 22. – 26. 2. celý týden budeme procvičovat písemné násobení dvojciferným činitelem učebnice 47/8 do M – Š, ofotit a poslat do Teams (2 příklady vedle sebe, začít psát asi 3 cm od levého okraje, podtrhávat podle pravítka) —————————————————————————————————————– učivo 15. – 19. 2. písemné násobení dvojciferným činitelem Početníček 16/1 (druhá polovina příkladů) – […]

Anglický jazyk, 22. 2. – 26. 2. 2021 Mgr. Červenková

učivo 22. – 26. 2. 202 pokračujeme v lekci 17 pracovní sešit 47/5 – napsat, co mám dnes na sobě Drill and Skill na téma oblečení (do pátku 26. 2.) —————————————————————————————————————————————– učivo 15. – 19. 2. Začneme nové téma: oblečení. Lekci 15 a 16 přesouváme (z důvodu obtížnosti) na dobu, až budou děti chodit do […]

Český jazyk, 22. 2. – 26. 2. 2021

učivo 22. – 26. 2. Podstatná jména rodu středního naučit se skloňovat vzor „stavení“ v jednotném i množném čísle procvičovat skloňování podstatných jmen podle vzorů město, moře, kuře, stavení učebnice 77/5 napsat do ČJ-Š a poslat do Teams – bude známkováno online procvičování: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_039 https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-stredni-rod-1-uroven/4991 https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=01.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+dopl%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+i%2C+%C3%AD+%2F+y%2C+%C3%BD+%28dvojv%C3%BDrazy%29#selid ————————————————————————————————————- učivo 15. – 19. 2. Podstatná jména rodu […]

Vlastivěda, 22. 2. – 26. 2. 2021

    2. – 26. 2. 2021 Zeměpisná část: Práce s mapou Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě (polohu, povrch, kraje a krajská města ČR) 2. Vodstvo ČR PS str. 18/1 – přiřazení pojmů z nápovědy pod obrázkem (splníme při on-line výuce 24. 2.) PS str. 18/2 – (splníme při on-line výuce 24. 2.) Připravte si […]