Naše škola je příjemcem podpory v rámci projektu EU peníze školám, který byl vyhlášen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (PO VK) a je spolufinancovaný z Evropského strukturálního fondu.

Tento projekt má přispět k masivní podpoře základních škol, k řešení jejich nejpalčivějších problémů. Jeho smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují (např. ve výsledcích mezinárodních šetření typu TIMSS a PISA jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách. Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace1

Naše škola podala projekt v září 2010, realizace projektu začala 1. 2. 2011. Projekt potrvá do konce roku 2012. Během projektu vytvoří učitelé 1070 vzdělávacích materiálů z různých předmětů a různých tematických celků. Budou podpořeni všichni žáci školy a téměř všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Škola v rámci projektu získala na vybavení školy a na odměny pro pedagogické pracovníky celkem 2 322 591 Kč. Z této dotace jsme zařídili zcela nové počítačové učebny na obou stupních školy s celkovým počtem 54 počítačů. V každé třídě je keramická magnetická tabule a dataprojektor.

Vytvořené výukové materiály