Školní řád
Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků
Výroční zpráva 2019-2020
Minimální preventivní program pro školní rok 2020-2021, včetně krizového plánu a školního programu proti šikanování
Program EVVO
Standardní poradenské služby poskytované školou
Etický kodex pedagogického pracovníka
Směrnice – zabezpečení objektu školy
Strategie řešení školní neúspěšnosti
Listina dětských práv na internetu
Dlouhodobá koncepce rozvoje Základní školy
Strategický plán rozvoje školy 2017-2022