Dějepis 7. A 15. 2. – 19. 2. 2021

Vzhledem k tomu, že vás bude opět přebírat zpět pan učitel Aubrecht , tak nepůjdeme do nové látky. jen si můžete ,chcete li , zopakovat látku OBJEVNÉ PLAVBY je možné, že v prezentaci objevíte nějaké zajímavé věci , které jste třeba ještě neslyšeli. či odkazy na krátká videa o probírané  problematice.  v novém týdnu – […]

Vysvědčení a pololetní prázdniny

Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 je žákům a jejich rodičům zpřístupněno v systému Bakaláři. Žáci 3. – 9. ročníků obdrží Výpis vysvědčení po návratu k prezenční formě výuky, žáci 1. a 2. ročníku obdrží Výpisy vysvědčení 28.1. 2021. (Opatření obecné povahy Č.j. MSMT-46545/2020-1) 29.1. 2021 jsou pololetní prázdniny. V tento den není v provozu ani školní […]

Leden s 2.B

Tak jsme se konečně dočkali pořádné sněhové nadílky! Koulujeme se a řádíme ve sněhu. Je to pro nás vítaná změna a doufáme, že nám bílá zima  ještě nějakou dobu vydrží. Taky hodně vyrábíme.

3. B Soutěž o nej sněhovou stavbu

Abychom se rozptýlili při čekání na znovuotevření škol a mezi online výukou se donutili jít na vzduch, tak si každý, kdo měl zájem, dostatek fantazie a sněhu postavil svou sněhovou stavbu. Soutěž stále pokračuje, čekám na další fota. Ta doposavad odevzdaná stojí vážně za to. Ráda sněhuláky stavíš? FOTO:

Anglický jazyk, Mgr. Nesměráková, 22. 2. – 26. 2. 2021

Online hodiny: Úterý 11:00Čtvrtek 12:00Učivo: Školní vyučovací předměty – učebnice str. 38 – 39 uděláme cvičení onlinePracovní sešit: Str. 39/4,6Online budeme procvičovat dny v týdnu, školní vyučovací předměty, činnosti v těchto předmětech apod. ______________________________________________________________________________________ POZOR ZMĚNA!!!!!Online výuka: Úterý 11:00Čtvrtek 12:00Učivo: Opakování probraného učiva, školní vyučovací předměty, dny v týdnuPracovní sešit str. 36/1+2 – při úterní […]

Matematika, Mgr. Nesměráková, 22. 2. – 26. 2. 2021

Pondělí 22. 2.Učivo: Obvod geometrických útvarů, Římské čísliceUčebnice M 1. díl: 46-47 – budeme pracovat onlinePočetníček str. 45/1, 2 – poslat přes TEAMS (Termín: 22. 2. 15:00 hodin!) Úterý 23. 2. Učivo: Geometrie Učebnice M 1. díl: str. 56 – onlinePočetníček str. 41/1 Středa 24. 2.Učivo: Rovnice – onlineUčebnice M 1. díl: Str. 16/3, 33/8 […]

Anglický jazyk, Mgr. Nesměráková, 22. 2. – 26. 2. 2021

Online výuka: Pondělí a středa 10:00Učivo: Minulý čas sloves být a mítUčebnice str. 39/7 – sloveso být v minulém čase – přepsat tabulku do grammarUč. str. 41/8 – do vocabulary zapsat novou slovní zásobu. Uč. str. 40 – uděláme onlineVysvětlíme si gramatiku str. 41/5 – minulý čas slovesa mít (komplet). PS: 39/3,4 ______________________________________________________________________________ Online výuka […]

Český jazyk, Krásová, 22. 2. – 26. 2. 2021

Pondělí Učivo : Věta jednoduchá, souvětí, spojovací výrazy Učebnice NŠ: str.136/cv. 1,7 – do cvič. sešitu, vyznačit barevně spojovací výraz. Kontrola při on – line výuce Úterý Učivo : Určování vět jednoduchých a souvětí PS: str. 61/ cv. 38,39,40 – určování věty jednoduché, počet vět v souvětí Středa Učivo : Skladba PS : str. 51/ […]