Dějepis 7. A 15. 2. – 19. 2. 2021

Vzhledem k tomu, že vás bude opět přebírat zpět pan učitel Aubrecht , tak nepůjdeme do nové látky. jen si můžete ,chcete li , zopakovat látku OBJEVNÉ PLAVBY je možné, že v prezentaci objevíte nějaké zajímavé věci , které jste třeba ještě neslyšeli. či odkazy na krátká videa o probírané  problematice.  v novém týdnu – […]

Vysvědčení a pololetní prázdniny

Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 je žákům a jejich rodičům zpřístupněno v systému Bakaláři. Žáci 3. – 9. ročníků obdrží Výpis vysvědčení po návratu k prezenční formě výuky, žáci 1. a 2. ročníku obdrží Výpisy vysvědčení 28.1. 2021. (Opatření obecné povahy Č.j. MSMT-46545/2020-1) 29.1. 2021 jsou pololetní prázdniny. V tento den není v provozu ani školní […]

Leden s 2.B

Tak jsme se konečně dočkali pořádné sněhové nadílky! Koulujeme se a řádíme ve sněhu. Je to pro nás vítaná změna a doufáme, že nám bílá zima  ještě nějakou dobu vydrží. Taky hodně vyrábíme.

3. B Soutěž o nej sněhovou stavbu

Abychom se rozptýlili při čekání na znovuotevření škol a mezi online výukou se donutili jít na vzduch, tak si každý, kdo měl zájem, dostatek fantazie a sněhu postavil svou sněhovou stavbu. Soutěž stále pokračuje, čekám na další fota. Ta doposavad odevzdaná stojí vážně za to. Ráda sněhuláky stavíš? FOTO:

Anglický jazyk, Mgr. Nesměráková, 9. 5. – 13. 5. 2021

ONLINE VÝUKA: Středa 11:00Učivo: Hodiny, určování času, denní činnostiPS: Str. 40/3 – pouze zapsat slovní zásobu z šedých rámečků do Vocabulary. Cvičení uděláme společně online. PS: Str. 44/1, 2, 3Učebnice str. 43/6 – zapsat do Vocabulary novou slovní zásobu. ______________________________________________________________________________________________Učivo: Hodiny, určování času. Naučit se dle výpisků v sešitu Grammar časové údaje celá, čtvrt a […]

Matematika, Mgr. Nesměráková, 3. 5. – 7. 5. 2021

POZOR na změny v online rozvrhu!!!! Učivo: Násobení a dělení desetinných číselOnline budeme procvičovat na příkladech a slovních úlohách z učebnice M 3. díl.Samostatně: Početníček 34/2Hlídejte si povinné úkoly na www.drillandskill.com______________________________________________________________________________________________________ Pondělí 19. 4. ONLINE HODINA: 10:00Učivo: Násobení a děleni desetinných čísel mocninami 10Početníček str. 33/1, 34/1 – cvičení uděláme onlineUčebnice M 3. díl: str. […]

Anglický jazyk, Mgr. Nesměráková, 3. 5. – 7. 5. 2021

Učivo: Minulý čas pravidelných a vybraných nepravidelných slovesUčebnice str. 51/7 – zapsat novou slovní zásobu do VocabularyUčebnice str. 50/1 – naučit se básničku – budeme zkoušet po návratu do školy v dalším týdnuUčebnice 51/6 zkusit ústně doplnit věty podle obrázků – zkontrolujeme onlinePS: Str. 50/1,2,3________________________________________________________________________________________________ POZOR NA ZMĚNU ONLINE VÝUKY!!!ONLINE HODINA: Pondělí 11:00Učivo: Přítomný čas […]

Český jazyk, Krásová, 3. 5. – 7. 5. 2021

Pondělí Učivo: Věta jednoduchá, souvětí Učebnice NŠ – str. 136 / cv. 4,6 společně při on line hodině Úterý Učivo: Slučování vět jednoduchých do souvětí Učebnice NŠ – str. 137/ cv. 7,8 společně při on line hodině Středa Učivo : Rozdělování souvětí ve věty jednoduché Učebnice NŠ – str. 137/cv. 9 společně při on line […]