Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 je žákům a jejich rodičům zpřístupněno v systému Bakaláři.

Žáci 3. – 9. ročníků obdrží Výpis vysvědčení po návratu k prezenční formě výuky, žáci 1. a 2. ročníku obdrží Výpisy vysvědčení 28.1. 2021.

(Opatření obecné povahy Č.j. MSMT-46545/2020-1)

29.1. 2021 jsou pololetní prázdniny. V tento den není v provozu ani školní družina a nevaří školní jídelna.