Vstup do školy přináší pro dítě mnoho změn, kterým se musí přizpůsobit. Na naší škole probíhá program “Školička pro budoucí prvňáčky,” jehož cílem je ulehčení nástupu do 1. ročníku, seznámení se s novým prostředím, třídní učitelkou a kolektivem dětí.

Program je rozdělen do dvou částí:

1. Část je zaměřena na budování vztahů mezi učiteli a žáky (probíhají během května a června před nástupem do školy)

a) Školička  – seznámení se školou (prohlídka celé budovy od sklepa až po půdu)

b) Školička  – seznamujeme se s budoucími spolužáky (seznamovací hry, které probíhají v budoucí kmenové třídě)

c) Školička – hrajeme si se spolužáky (takzvané “ledolamky”)

2. Část je zaměřena na budování vztahů a komunikaci mezi učiteli a rodiči

a) Třídní schůzky před nástupem do školy (červen) – seznamování, nutná administrace, výběr peněz…

b) Třídní schůzky první školní den (září) – seznamování, předávání pomůcek, podepisování…