Mgr. Jana Veselá – volba povolání vycházejících žáků
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě na tel. 352 352 194


Důležité informace a odkazy:

Stipendia SŠ a VŠ

Přijímání na střední školy a konzervatoře

Úřad práce ČR – informace o studiu

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Termíny a informaceVycházející žáci
Do kdy podat přihlášku do oborů s talentovou zkouškoudo 30.11. 2020
Do kdy podat přihlášku na ostatní školydo 1.3. 2021
Kam podat přihláškuřediteli příslušné střední školy
Povolený počet přihlášek2
Školní přijímací zkoušky i jednotné do maturitních oborůod 12.4. do 28.4. 2021
Školní přijímací zkoušky do ostatních oborůod 22.4. do 30.4. 2021
Talentové zkouškyod 15.1. do 31.1. 2021
Talentové zkoušky na gymnázium se sportovní přípravouod 2.1. do 15.2. 2021
Kdy odeslat zápisový lístek na střední školudo 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení
Potvrzení o lékařském vyšetřeníjen pokud ho střední školy vyžaduje

Jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů

StudiumŘádný termínNáhradní termín
čtyřleté1. termín je 12.4.2021
2. termín 13. 4. 2021
1. náhradní termín 12. 5. 2021
2. náhradní termín 13. 5. 2021
šestileté a osmileté1. termín 14. 4. 2021
2. termín 15. 4. 2021
1. náhradní termín 12. 5. 2021
2. náhradní termín 13. 5. 2021

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů v souvislostech: www.infoabsolvent.cz

  • na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání
  • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
  • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
    je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
  • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete
– informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
– filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
– poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy


Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.