Výchova ke zdraví, 8. – 19.3.2021

8. – 19.3.2021 Milí moji, tento týden se společně sejdeme na online hodině, a to takto: 6.A – pátek 12.3.2021 v 10.55 6.B – středa 10.3.2021 v 8.00. Budeme pokračovat v tématu z minulé hodiny, kdy jsme si vysvětlili některé pojmy z oblasti vývoje člověka, zaměřili jsme se přitom na dětství a společně jsme doputovali […]

Čsp – dívky, 8.3. – 12.3.2021

Týden 22.2. – 12.3.2021 Téma: Ovoce Úkol – do sešitu napiš datum a nadpis – Ovoce Pod to nakresli a vybarvi alespoň šest druhů ovoce. U každého druhu ovoce napiš jeho název. Vyfoť stránku a pošli na email: valentova.oxana@zschodov.cz ______________________________________________________________________________________ Týden 8.2. – 19.2.2021 Téma: Zelenina Úkol – do sešitu napiš datum a nadpis – […]

Fyzika 8.3. – 12.3.2021

Fyzika 8.3. – 12.3.2021 Online hodina: 6.A – 10.3.2021, 10:55 6.B – 10.3.2021, 10:00 Úkoly: Pročíst si prezentaci vloženou do teamsů / soubory – Elektrické vlastnosti látek Zopakovat si na test na další týden Síla a její měření Fyzika 22.2. – 26.2.2021 Online hodina: 6.A – 24.2.2021, 10:55 6.B – 24.2.2021, 10:00 Úkoly: přečíst prezentaci […]

Přírodopis 8.3. – 12.3.2021

Přírodopis 8.3. – 12.3.2021 Online hodina: 6.A – 8.3., 8:00 hod 6.B – 9.3. 8:00 hod Úkoly: Odpovědět na1) Otázky z učebnice strana 69. 2) Projít si prezentaci vloženou v teamsech – soubory6.A ( https://teams.microsoft.com/l/file/B3114548-80FB-4D27-BC6D-D4209A676C8A?tenantId=ea16a40e-957c-404f-aeff-caf6f0a14e01&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fzschodov.sharepoint.com%2Fsites%2FProdopis6.A%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2FPavoukovci%20-%208.-12.3..pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fzschodov.sharepoint.com%2Fsites%2FProdopis6.A&serviceName=teams&threadId=19:f9dac91640474804b00cb98aec53f1ac@thread.tacv2&groupId=14bb9c08-1e3d-4d63-b04d-56945caa3daf) 6.B (https://teams.microsoft.com/l/file/659EDA47-7BCF-43D5-8ADE-E2EC11B85882?tenantId=ea16a40e-957c-404f-aeff-caf6f0a14e01&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fzschodov.sharepoint.com%2Fsites%2FProdopis6.B9%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2FPavoukovci%20-%208.-12.3..pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fzschodov.sharepoint.com%2Fsites%2FProdopis6.B9&serviceName=teams&threadId=19:29128420dc3140ccb97a2b7883d941c6@thread.tacv2&groupId=1c6080fe-3f51-4a90-bc94-2b179813fded) Přírodopis 22.2. – 26.22021 Online hodina: 6.A – 22.2., 8:00 hod 6.B – 23.2., 8:00 hod Úkoly: 1) […]

ČSP chlapci 6. ročník 8. 3. – 12. 3. 2021

Abychom v novém pololetí také něco udělali, dostanete dnes Drill & Skill o různém nářadí. Pro jistotu ho vám připomenu také v Zadání v Teams. Richard Aubrecht 4. 1. – 15. 1. 2021 Přímo v Teamsech je stále k dispozici zadání vaší práce. Aktualizace 8.1.2021: Stále ještě všichni nesplnili zadaný úkol! Záleží na něm Vaše […]

Dějepis, 8. – 12.3.2021

8. – 12.3.2021 Krásný dobrý den, následující týden proběhne takto: Před prázdninami jsme se společně vydali do oblasti dnešní Itálie, zjistili jsme, že to byla oblast obydlená různými národy, seznámili jsme se blíže s Etrusky a zjistili, jak fungovalo království. Tento týden se společně dostaneme k založení Říma, ke konci etruského království a vyhnání posledních králů, nakonec […]

Zeměpis, 8. – 12.3.2021

8. – 12.3.2021 Krásný dobrý den, následující týden proběhne takto: Pokračujeme v zamyšlení nad tím, co lidi spojuje a co je naopak rozděluje. V týdnu před prázdninami jsme se dostali k otázce náboženství, kterou jsme ale zdaleka nevyčerpali, tento týden tedy budeme pokračovat. Pěkný přehled – https://www.youtube.com/watch?v=c7WKUjN9ZvI – toto video jsem sem již dával, ale pokud někdo přehlédl […]

Anglický jazyk – Vachrlon, 8. – 12.3.2021

8. – 12.3.2021 Krásný dobrý den, tento týden proběhne takto: : Výkladová hodina v pondělí v 8:00   – před prázdninami jsme zjistili, že v těch otázkách máme ještě rezervy, proto výkladovou hodinu věnujeme z větší části právě procvičování otázek, i drobný úkol k odevzdání bude v tomto duchu, ve zbytku času se pak společně podíváme na zajímavou novou slovní zásobu – […]