ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku proběhne bez účasti dětí. Splníme tak formální část zápisu a motivační (seznámení dětí s prostředím školy) uskutečníme až po zrušení uzavření škol. Co mám tedy jako zákonný zástupce budoucího prvňáčka udělat?

 1. Vyplnit zodpovědně materiály, které jsem dostal/a v obálce ze školy – žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o přijetí do školní družiny (pokud mám zájem o umístění svého dítěte do školní družiny), žádost o odklad školní docházky (pokud o něm uvažuji nebo byl mému dítěti doporučen), zápisový lístek. Všechny formuláře je možné si stáhnout elektronicky na našich webových stránkách – www.zschodov.cz/škola/pro rodiče/formuláře ke stažení.
 2. Vyplněné materiály doručit škole v době od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
 3. poštou na adresu ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, 357 35 Chodov
 4. elektronicky na email iva.sipova@seznam.cz s elektronickým podpisem nebo scan materiálů s podpisem (není možné zaslat jen prostý email)
 5. datovou schránkou s elektronickým podpisem. ID datové schránky: hpmmkaw
 6. vhozením materiálů v obálce do schránky u hlavního vchodu do školy
 7. Žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky bude možné vyřídit také osobně, bez přítomnosti dětí, a to 21. 4. 2021 v době od 13:00 do 16:30. Bude zajištěn dostatečný rozptyl návštěvníků.
 8. Do 15 .5. 2021 budou telefonicky vyrozuměni případní nepřijatí uchazeči a budou vyzváni k převzetí Rozhodnutí o nepřijetí. Pokud Vás nikdo do tohoto termínu nebude kontaktovat, pak bylo Vaše dítě ke vzdělávání na naší škole přijato. ŽÁDÁME O UVEDENÍ FUNKČNÍHO TELEFONNÍHO ČÍSLA NA ZÁPISOVÝ LÍSTEK.
 9. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte k žádosti o odklad přiložit vyjádření školského poradenského pracoviště a ošetřujícího lékaře. Tyto dokumenty je potřeba doručit do školy ve stejném termínu, který je uveden v bodě 2 nebo 3. Nejpozdější termín k vyřízení odkladů ředitelem školy je 30. 5. 2021. Kontaktujte proto co nejdříve PPP Karlovy Vary nebo Sokolov.  UVEĎTE NA ŽÁDOSTI O ODKLAD FUNKČNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO, ABYCHOM VÁS MOHLI VYZVAT K PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

Shrnutí – Jaké materiály pošlu poštou, emailem, datovou schránkou nebo přinesu osobně?

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Zápisový lístek

termín: 1.4. – 30.4. 2021

_______________________________________

 • Žádost o přijetí do školní družiny (pokud mám zájem, aby mé dítě ŠD navštěvovalo)

termín: 1.4. – 30.4. 2021

____________________

 • Žádost o odklad povinné školní docházky (pokud o něj žádám, nebo byl –li mému dítěti doporučen)

termín: 1.4. – 30.4. 2021

 • Doporučení ošetřujícího lékaře
 • Doporučení školského poradenského pracoviště

termín: 1.4. – 30.5. 2021

POZN. Telefonní kontakt na Pedagogicko- psychologickou poradnu v Sokolově a Karlových Varech, dále na ředitelku školy a další pracovníky školy najdete na webových stránkách: www.zschodov.cz/škola/zápis do 1.třídy/Kontakty. Na tomto místě najdete i další informace pro rodiče týkající se zápisů.