Tělesná výchova 19.4. – 28.4.2021

Na hodinu TV ve středu 28.4. si prosím připravte materiály ke skupinové práci na téma zadaného sportu (informace, obrázky a podobně). Výukový plakát budete zpracovávat společně ve škole. ________________________________________________________________________________________________________________ 22.3. – 5.4. ROZCVIČKA Pohyb je velmi důležitý, a zvlášť teď, kdy trávíme mnoho času u počítačů. Proto se další úkol bude týkat právě rozhýbání. Vaším […]

Hudební výchova 19. – 28.4.2021

Pokud hrajete na nějaký hudební nástroj a je to technicky možné, přineste si ho prosím na hodinu hudební výchovy ve středu 28.4. Děkuji. ________________________________________________________________________________________________________________ 22. – 26.2. Poslechové činnosti Poslechněte si skladbu „Sangvinici“ od Jiřího Stivína ZDE Odpovězte na otázky ZDE nejpozději do 5.3. ______________________________________________________________________________________________________ Vzhledem k malému počtu známek bude na tento týden zadán […]

Matematika, Mgr. Nesměráková, 19. 4. – 23. 4. 2021

POZOR na změny v online rozvrhu!!!! Pondělí 19. 4. ONLINE HODINA: 10:00Učivo: Násobení a děleni desetinných čísel mocninami 10Početníček str. 33/1, 34/1 – cvičení uděláme onlineUčebnice M 3. díl: str. 31/1 Úterý 20. 4.ONLINE HODINA: 11:00Učivo: Násobení desetinných čísel přirozeným číslemUčebnice M 3. díl: Str. 32 – 33 – budeme procvičovat online Středa 21. 4.ONLINE […]

Anglický jazyk, Mgr. Nesměráková, 19. 4. – 23. 4. 2021

POZOR NA ZMĚNU ONLINE VÝUKY!!!ONLINE HODINA: Pondělí 11:00Učivo: Přítomný čas prostý (pravidelná slovesa)Zapište si do slovníčku slovíčka 18. lekce – učebnice str. 49/6 (šedý rámeček)Učebnice str. 48/2 – poslech, čtení, překlad uděláme online, cvičení 4 také onlinePS: 48/1 – procvičení slovní zásoby – samostatně__________________________________________________________________________________________ Online výuka: Středa: 10:00Učivo: Minulý čas pravidelných sloves, lekce 17Učebnice str. […]

Český jazyk, Krásová, 19.4. – 23.4.202

Pondělí Učivo: Zájmena – co jsou zájmena, druhy Učebnice Alter – str. 108 / celá – společně při on line hodině Úterý Učivo : Zájmena – druhy Učebnice Alter – str. 110/ celá – společně při on line hodině Středa Učivo : Skloňování zájmen JÁ, TY, MY, VY, SE Učebnice Alter – str. 111/ cv. […]

Matematika, Krásová, 19.4. – 23.4. 2021

Pondělí Učivo : Dělení desetinných čísel 10, 100 Učebnice M3 – str. 29 / cv. 4 celé, slov. úlohy 5,6,7 – společně při on line hodině Úterý Učivo : Dělení, násobení desetinných čísel 10,100,1000 Učebnice M3 – str. 30 / cv. 1,4 celé při on line hodině str. 30 / cv. 9 samostatně do cvič. […]

Vlastivěda, 19. 4. – 23. 4. 2021

  19. 4. – 23. 4. 2021Zeměpisná část:Práce s mapou – procvičování, opakování 1. Střední, jihovýchodní, jižní, západní a severní Evropa • Poloha: ukazujeme na mapě jednotlivé státy dané oblasti a jejich hlavní města, sousední státy, hranice států, popíšeme polohu vzhledem k ostatním státům, vyhledáme přímořské (vnitrozemské) státy, ostrovní země, země ležící na daných poloostrovech, […]

Český jazyk, Mgr. Nesměráková, 19. 4. – 23. 4. 2021

POZOR NA ZMĚNU ONLINE ROZVRHU!!! Pondělí 19. 4. ONLINE: 9:00Učivo: Skloňování zájmena já Učebnice ALTER 112/12, 113/13PS: 26/7 – samostatně Úterý 20. 4. ONLINE: 10:00Učivo: Zájmena – skloňování osobních zájmenAlter: 114, 115 – online Středa 21. 4.ONLINE: 12:00Učivo: Zájmena Ty, Vy, Tvůj, vášUčebnice Alter: 115-116 – budeme probírat a procvičovat online Čtvrtek 22. 4. ONLINE […]