Výtvarná výchova, 22. 2. – 12. 3. 2021

22. 2. – 12. 3. 2021 Téma: Ilustrace oblíbené knihy Pomůcky: papír velikost A4 (velký sešit), pastelky, fixy, voskovky, …. Kresba libovolnou technikou, na zadní stranu obrázku napiš název knihy a jméno autora. Úkol je hodnocen. Obrázek pošlete do Teamsu na Chat do 12. 3. 2021.   2. – 12. 2. 2021 Téma: Lesní živočich Pomůcky: […]

Anglický jazyk, 8. – 12. 3. 2021 Mgr. Konečná

Učebnice strana 48 + 49 – lekce 18 Slovní zásoba na téma oblečení, vzory Gramatika – přítomný čas průběhový v otázce (sloveso wear = mít na sobě) + krátká odpověď Poslechová cvičení v učebnici a cvičení v pracovním sešitě společně při online hodinách. Domácí úkol: zapsat slovní zásobu (49/6) kvíz (středa 10. 3.) ——————————————————————————————————————————————————- Učebnice […]

Anglický jazyk, Mgr. Nesměráková, 8. 3. – 12. 3. 2021

Online hodiny: Úterý: 11:00 Čtvrtek: 12:00Učivo: Vzhledem k náročnosti učiva přeskočíme lekce 15, 16 – hodiny, čas a začneme lekci 17 – oblečení. Učebnice str. 47/6 – šedý rámeček, do sešitu Vocabulary zapsat novou slovní zásobu. Učebnice str. 46/1 – online – přečteme a přeložíme si cviční; 46/2 – vysvětlíme si gramatickou frázi „Mít na […]

Český jazyk, 8. 3 . – 12. 3. 2021

8.3. – 12.3. Rod ženský – vzory (rozdělení) Vzor ŽENA – uč. str. 80 – 82, napsat do Čj-Š skloňování v č.j. a č.mn. jednotlivá cvičení a procvičování při on-line hodinách Uč. str. 82. cv. 10 . písemně do Čj-Š – prosím poslat do chatu na Teams PS – str. 47. cv. 11 – rozdělení […]

Přírodověda, 8. 3. – 12. 3. 2021

8.3. – 12.3. Vlastnosti látek – Délka, hmotnost Uč. str. 134 + zápis PS – str. 16. 17. – doplňujte s pomocí učebnice str. 134. PS – str. 17. – cv. 1, 2, 3 splníme na on-line hodině kvíz: měřidla délky ZDE kvíz: měřidla hmotnosti ZDE 22.2. – 26.2. Uč. str. 33. – Energetické suroviny PS – str. […]

Matematika, 8. 3. – 12. 3. 2021

8.3. – 12.3. Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000 Uč. str. 20. – 22. (celý týden průběžně na on-line hodinách) Písemně do M-Š – str. 21. cv.1 (žluté + cv. 1 zelené dole na stránce) + str. 22. cv. 2 – prosím do pátku poslat do chatu do Teams https://www.youtube.com/watch?v=YKcn0Hcq3hY ——————————————————————————————————————————————- 22.2.- 26.2. […]

Vlastivěda, 8. 3. – 12. 3. 2021

  8. 3. – 12. 3. 2021 Zeměpisná část: Práce s mapou 1. Procvičuj čtení z mapy a orientaci na mapě (polohu, povrch, kraje a krajská města ČR) – ústně 2. Vodstvo ČR – řeky, nádrže• PS str. 19/3 – z rybiček sestav názvy řek, každou řeku (rybičku) vybarvi pastelkou – (on-line výuka – kontrola)• […]