Tělesná výchova, 15. – 26. 3. 2021

15. – 26. 3. 2021 Důležité!!! Někteří žáci mají známek z tělesné výchovy dostatek, ale mnozí z vás ještě ani nezačali o plnění přemýšlet. Opět se nachýlil konec třetího čtvrtletí a známky jsou třeba. Posílejte video o délce 3 – 5 minut. S čím? rozcvička (zahřátí) např. rozcvička posilování různých partií těla např. zpevnění horní […]

Výtvarná výchova, 15. 3. – 31. 3. 2021

Vážení rodiče, milé děti, zasloužíte pochvalu za velmi vydařené obrázky Sluneční soustavy. Ovšem šest dětí ještě svůj výtvor nezaslalo, nechci strašit, ale blíží se konec 3. čtvrtletí a je potřeba mít alespoň jednu známku z Vv. Blíží se Velikonoce, a proto bude další úkol zaměřen na tyto svátky jara. Na vypracování budete mít čas až do […]

Hudební výchova 22.2. – 26.2.2021

Poslechové činnosti Poslechněte si skladbu „Sangvinici“ od Jiřího Stivína ZDE Odpovězte na otázky ZDE Odešlete nejpozději do 5.3. ______________________________________________________________________________________________________ Vzhledem k minimu známek zasílám tento týden úkol z HV. Vyberte si jednu z písniček, kterou se naučíte – text, ukázka a hudební doprovod ZDE (Narozeninová) nebo ZDE (Není nutno) Krátkou nahrávku mi pošlete buď do […]

Anglický jazyk, 10. – 14. 5. 2021 Mgr. Konečná

Učebnice strana 50 + 51 – lekce 19 Procvičování slovní zásoby 51/8 Gramatika – Já mám. X Já nemám. (I have got. X I haven´t got.) Procvičování a práce v pracovním sešitě společně online ——————————————————————————————————————— Učebnice strana 46 + 47 Vazba there is, there are (strana 47/4) Ústní popis obrázku 46/1 – využít příkladových vět […]

Prvouka 10.5. – 14.5.2021

STAVBA TĚLA ŽIVOČICHŮ – BEZOBRATLÍ Uč. str. 50 PS str. 46 – společně na online hodině Video – bezobratlí ZDE Kvíz – bezobratllí ZDE LAPBOOK – zadání ve skupině Teams, konzultace na online hodině ________________________________________________________________________________________________________________ 3. – 7.5. Zadání učiva pro žáky, kteří se neúčastní prezenční výuky: STAVBA TĚLA ŽIVOČICHŮ Uč. str. 48 – 49 […]

Matematika, 10. – 14. 5. 2021

10. – 14. 5. 2021 Pondělí: • online 9.30 – 10.00 1. skupina, 10.30 – 11.00 2. skupina Úterý: • online 8.30 – 9.00 1. skupina , 9.30 – 10.00 2. skupina Středa: • online 9.30 – 10.00 2. skupina, 11.30 – 12.00 1. skupina Čtvrtek: • online 9.30 – 10.00 1. skupina, 10.30 – 11.00 2. skupina Pátek: • online 9.30 – 10.00 1. skupina, 10.30 – […]

Anglický jazyk, 10. – 14. 5. 2021, Mgr. Smolková

10. – 14. 5. 2021 Středa: • online 8.00 – 8. 45 Baby English – dobrovolné 11. díl Song – Head, Shoulders, Knees and Touse Have got – song, Gogo loves English – dobrovolné (Have you got a ruler?) • uč. (PB) str. 53/ cvič. 7 výslovnost + společný zápis do VOCABULARY – nauč se novou slovní zásobu!!! • PS (WB) str. 52/ cvič. […]

Český jazyk, 10. – 14. 5. 2021

10. – 14. 5. 2021 Pondělí: • online 9.00 – 9.30 1. skupina, 10.00 – 10.30 – 2. skupina předpona vy- a vý- video uč. str. 109 / cvič. 2 a 3 společně ústně a na fólii PS VS str. 48 / 19 a 20, DÚ cvič. 21 – doplň a napiš do cvičného sešitu, foto posílejte ještě dnes […]