Školní družina se nachází v budově ve Smetanově ulici 738.

Provoz školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Renata Purkytová

Vychovatelky: Renata Purkytová, Veronika Válová, Monika Malčánková, Martina Homolková

Provozní doba: 5:30 – 16:30 hodin

Výše příspěvku pro školní družinu je 100 Kč za dítě měsíčně.

Akce školní družiny pro rok 2020-2021

ROZDĚLENÍ TŘÍD V ODDĚLENÍ ŠD:

1. oddělení: BERUŠKY

Paní vychovatelka: Renata PURKYTOVÁ 


třída: 1. a 2. třída2. oddělení: MYŠKY

Paní vychovatelka: Veronika VÁLOVÁ


třída: 1. a 2. třídy

3. oddělení: KOŤATA

Paní vychovatelka: Martina HOMOLKOVÁ

 třída:3. třídy

4. oddělení: JEŽCI

Paní vychovatelka: Monika MALČÁNKOVÁ
třída: 2. a 3. třídy