Jsme zapojeni do projektu Mléko do škol, jehož cílem je zvýšit spotřebu zpracovatelsky upraveného mléka a mléčných výrobků u žáků, kteří plní povinnou školní docházku. Vápník obsažený v mléce má mimořádné a nezastupitelné postavení. Ostatní důležité minerální látky může organismus získávat z masa a rostlinné potravy, dostačující množství vápníku však z jiných potravin získat neumí.
Školní mléko (neochucené) je žákům 1.-9.ročníku dodáváno 1x týdne. Naším dodavatelem je firma BOVYS.