Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace pro roky 2022 – 2023

ZŠ J.A.Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace

Náklady20222023
Nákup energií21900002200000
Nákup materiálu36000003600000
Daně a poplatky00
Odpisy15800001580000
Ostatní náklady4130400043040000
Investice7000000
Celkem4937400050420000
   
Výnosy  
Tržby14500001470000
Dotace-státní rozpočet3852200040448000
Příspěvek zřizovatel45000004500000
Ostatní výnosy49020004002000
   
Celkem4937400050420000
Vyhotovil: Lenka Nováková
Schválil: Mgr. Iva Šípová
Datum: 25.11.2020
  

Tento dokument ke stažení zde: Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023