Školní jídelna se nachází v budově ve Smetanově ulici 738.

Provoz školní jídelny:

Vedoucí ŠJ: Vladimíra Vargová: tel. 352 352 199
Vedoucí kuchařka: Jana Taschlerová

První pracovní den v měsíci se stravné z důvodu měsíční uzávěrky NEVYBÍRÁ. Od druhého dne do 15. dne v měsíci je kancelář otevřena od 7:00 do 11:00 a od 14:00 do 15:00. Od 16. dne v měsíci je otevřena od 7:00 do 11:00 a od 11:30 do 15:00.

Způsob platby:

  • hotově v kanceláři ŠJ
  • bezhotovostně
    • trvalým příkazem k platbě z účtu
    • souhlasem s inkasem z účtu

Číslo účtu školní jídelny: 230022598/0300.

Evidence strávníků je zajištěna pomocí čipových karet (35 Kč) nebo čipů (115 Kč)

Výdejní doba obědů:

Cizí strávníci  11:15 – 11:30

Ostatní 11:45 – 14:45

Ceny obědů:

7 – 10 let: 24,-Kč

11 – 14 let: 25,-Kč

od 15 let: 26,-Kč

cena oběda v době prázdnin a ředitelského volna je 80,-Kč

Odhlášky obědů: 

den předem do 15:00 hodin, v ten den do 8:00 hodin, přes internet v ten den do 8:00 hodin