Hudební výchova, 8. 3. – 31. 3. 2021

Dobrý den, vzhledem k vývoji současné situace posílám opět zadání na vypracování úkolu z hudební výchovy. Ať si děti přečtou pohádku a na papír A4 nakreslí vlastní hudební strašidlo. K němu ať nakreslí hudební nástroj, ze kterého strašidlo je, napíší jaké je to strašidlo a vymyslí mu jméno. Například: Vymyslí si klavírní strašidlo – nakreslí, jak si […]

Výtvarná výchova, 15. 3. – 6. 4. 2021

  15. 3. – 6. 4. 2021 Téma: Velikonoční dekoraceSpolečný úkol pro výtvarnou výchovu a předmět ČSP. Každý z úkolu dostanete dvě známky.Pomozte doma při velikonoční výzdobě. (Např. do vázy naaranžuj větvičky a ozdob je vajíčky nebo vyrob velikonočního zajíčka, atd.). Fantazii se meze nekladou. Prosím FOTO zaslat (do Teamsu na Chat) do 6. 4. […]

Tělesná výchova, 8. 2. – 19. 2. 2021

8.2. – 19.2.2021  Úkoly, které trvají – rozcvičení a protažení při práci na počítači, hry a sporty na sněhu.  Nový úkoly – udělejte si kouli z papíru (třeba z reklamního letáku), postavte si na zem hrnec a z přiměřené vzdálenosti se do něj trefujte. Můžete si hrnec postavit na stůl i na skříň a zkoušet, kolikrát se trefíte. Až budete mít hody […]

Člověk a svět práce, 8. 2. – 19. 2. 2021

8.2. – 19.2.2021  Zasněžený strom – společný úkol také pro výtvarnou výchovu. Dostanete dvě známky. Pracujte podle návodu ODKAZ. Fotky zasílejte stejně jako ostatní úkoly p. uč. Jandošové.  11.1. – 22.1.2021 Práce se stavebnicí – vytvořte nějakou stavbu z oblíbené stavebnice. FOTO 23. 11. – 27. 11. 2020 Pomozte doma při vánoční výzdobě. 16. 11. – 20. 11. 2020 Pěstitelské […]

Anglický jazyk, 10. – 14. 5. 2021 Mgr. Konečná

Učebnice strana 50 + 51 – lekce 19 Procvičování slovní zásoby 51/8 Gramatika – Já mám. X Já nemám. (I have got. X I haven´t got.) Procvičování a práce v pracovním sešitě společně online ——————————————————————————————————————— Učebnice strana 46 + 47 Vazba there is, there are (strana 47/4) Ústní popis obrázku 46/1 – využít příkladových vět […]

Prvouka, 3. – 7. 5. 2021

Učebnice strana 46 – 47 Pročíst a zopakovat probrané učivo – společné znaky živočichů (7) Co je to potravinový řetězec? V pracovním sešitě na straně 43 nahoře vypracuj cvičení 1 – sestav potravní řetězce zadaných živočichů, ve škole zkontrolujeme a vzájemně porovnáme. ——————————————————————————————————————— Platí pouze pro žáky, kteří se neúčastní v tomto týdnu prezenční výuky. […]

Anglický jazyk, 3. 5. – 7. 5. 2021 – Mgr. Jandošová

3.5. – 7.5.2021  3.5.  Výuka on-lin  (Nepřipojení – U str. 45/5 opakování slovíček, PS str. 44/2, 3 FOTO )  4.5.  PS str. 44/1 FOTO  PS str. 45/5 FOTO  7.5.   Výuka on-line  (Nepřipojení – U str. 47/4 a 46/1, 2 ústně, PS str. 46/1 FOTO)  19.4. – 23.4.2021  19.4.  Výuka on-lin  (Nepřipojení – U str. 43/7 opakování slovíček, U str.42/1, 2 ústně )  20.4.  PS str. 41/6 piš o sobě FOTO  […]

Český jazyk, 3. 5. – 7. 5. 2021

3.5. – 7.5.2021  On-line výuka bude probíhat denně. Časy připojení skupin a rozvrh najdete v Teamsech. Čtení i nadále budou žáci plnit samostatně.  Čítanka str. 146 a 147 přečti si text a napiš do sešitu odpovědi na otázky na straně 147 FOTO  Úkoly pro žáky, kteří se nepřipojí k on-line výuce  3.5.  U str. 104/3, 4 ústně  PS 46/9 FOTO  […]

Matematika, 3. 5. – 7. 5. 2021

3.5. – 7.5.2021  On-line výuka bude čtyři dny v týdnu. Rozvrh hodin najdete v úvodu distanční výuky. Časy připojení skupin a rozvrh najdete v Teamsech. V den, kdy není výuka on-line, pracujte podle následujících odkazů.  Pamětné sčítání, odčítání v oboru do 100 ODKAZ  Násobilka ODKAZ  – sledujte čas, jak dlouho počítáte. Úkoly pro žáky, kteří se nepřipojí k on-line […]