Základní škola J. A. Komenského, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace je partnerem projektu „Sportovní hala Chodov“ v rámci ROP Severozápad, prioritní oblasti 1.2. – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, výzva č. 15.

Ve sportovní hale se koná pravidelná výuka tělesné výchovy žáků 1.- 5. ročníku, probíhají zde sportovní soutěže pořádané školou. Sportovní halu využívají také oddělení školní družiny.