Tělesná výchova, 8. 3. – 31. 3. 2020

Dobrý den, vzhledem k vývoji současné situace opět zasílám zadání úkolu z TV. Podívat se do souboru, vyhláskovat své jméno (křestní) a dle písmen si sestavit vlastní trénink. Napsat na papír, co trénink obsahoval – jaké cviky, případně poslat foto či video (kousek) ze cvičení tréninku. Posílat přes zadání v MS TEAMS. _________________________________________________________________________________________________ Dobrý den, […]

Hudební výchova 12. – 16. 4. 2021

12. – 16. 4. 2021 FORMS test – Hudební skladatelé ODKAZ NAJDETE V OUTLOOKU nebo v ZADÁNÍ týmu 5.B ________________________________________________________________________________________________________________ 22. – 26. 3. 2021 FORMS test – Hudební nástroje – druhy ODKAZ NAJDETE V OUTLOOKU __________________________________________________________________________________________________________________ 22. – 26. 2. 2021 Vypracujte TEST na DRILL & SKILL – délky not a pomlk. Nápověda: ZDE […]

Informatika 5. B. Volek 16.11.- 27.11.

pro tetno týden jsem si připravil drill, ve kterém si vyzkouším jak jste zvládli problematiku hardwaru a softwaru. , novou látkou buýde program malování.. další informace máte u sebe ve skupině teams InfoVolek 5 9.11. -13.11 . Dobrý den, vzhledem k tomu, že se asi až tak brzy ve škole neuvidíme, zřídil jsem vám na […]

Výtvarná výchova 12.4. – 22.4.2021

Na prezenční hodinu ve čtvrtek 22.4. si prosím připravte metodou frotáže 8 – 10 vzorků papíru se zajímavým povrchem. Postup: bílý kancelářský papír velikosti A4 rozstříháte na 4 díly, najdete si předměty se zajímavým povrchem (zbytky záclon, pytlovina, vlnitá lepenka, mince, kousky dřev, hřebeny, podrážky bot, kůra stromů, rub koberce…), přiložíte na něj papír a […]

Český jazyk 10. – 14. 5. 2021

10. – 14. 5. 2021 UČEBNICE – společně při onlinu strana 121 – 124 – skloňování číslovek PRACOVNÍ SEŠIT – společně při onlinu strana 40, 41, 48, 49, 50 – stavba slova strana 56, 57 – stavba věty samostatně UČEBNICE –strana 14 / 29 – přepsat DO SEŠITU – 12.5. _____________________________________________________________________________________________________________ 26. – 30. 4. […]

Angličtina 10. – 14. 5. 2021 Mgr. Mühlhauserová

10. – 14. 5. 2021 Učebnice – strana 24, 25- UNIT 9 – online Pracovní sešit – strana 24, 25 – online ________________________________________________________________________________________________________________ 26. – 30. 4. 2021 Učebnice – strana 22, 23- UNIT 8 – online Pracovní sešit – strana 22, 23 – online Procvičování základních číslovek ZDE Procvičování řadových číslovek ZDE _________________________________________________________________________________________________ 12. […]

Anglický jazyk, 10. – 14. 5. 2021 Mgr. Konečná

Učebnice strana 62 + 63 – lekce 23 Procvičování slovní zásoby 63/5 Otázka „Odkud pocházíš?“ + odpověď Společná práce online ——————————————————————————————————————— Učebnice strana 48 – 49 Tvoření otázek v minulém čase 48/3 Společná práce online ——————————————————————————————————————— Domácí příprava na písemnou práci, kterou si napíšeme v týdnu od 3. 5. Písemná práce bude obsahovat: lekce 16 […]

Matematika 10. – 14. 5. 2021

10. – 14. 5. 2021 UČEBNICE 2. díl –  společně při onlinu strana 48 – 53 – desetinná čísla strana 39 – geometrie – KONSTRUKCE TROJÚHELNÍKU POČETNÍČEK –  společně při onlinu strana 26, 28 -SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ strana 29, 30, 31, 32 – DESETINNÁ ČÍSLA _________________________________________________________________________________________________________ 26. – 30. 4. 2021 UČEBNICE 2. díl –  společně […]

Přírodověda 10.5. – 14.5.2021

KOŽNÍ SOUSTAVA, NERVOVÁ SOUSTAVA Uč. str. 63, 65 PS str. 31 (společně na online hodině) Zadání samostatné práce, odkazy na videa a kvízy pro zájemce naleznete ve skupině Teams. ________________________________________________________________________________________________________________ 3. – 7.5. Zadání práce pro žáky, kteří se neúčastní prezenční výuky: Kožní soustava Uč. str. 63 PS str. 30 Zadání samostatné práce a odkazy […]

Vlastivěda, 10. 5. – 14. 5. 2021

    5. – 14. 5. 2021 Zeměpisná část: Práce s mapou – procvičování, opakování Jednotlivé oblasti Evropy (střední, jihovýchodní, jižní, západní, severní a východní Evropa) Poloha: ukazujeme na mapě jednotlivé státy dané oblasti a jejich hlavní města, sousední státy, hranice států, popíšeme polohu vzhledem k ostatním státům, vyhledáme přímořské (vnitrozemské) státy, ostrovní země, země ležící na […]