Člověk a svět práce, 16. 11. – 27. 11. 2020

Úkol z ČSP na příštích 14 dní. Na čtvrtku (papír) nakreslit vázu (pastelkami, voskovkami, fixami, vodovkami – prostě co máte doma k dispozici), pod vázou můžete namalovat stůl s ubrusem. Nasbírat spadané listy, větvičky, různé přírodniny… a nalepit z nich do vázy kytici. Můžete doplnit např. stuhou, kusem látky, můžete také jakkoliv nazdobit vázu (např. […]

Informatika 5. B. Volek 16.11.- 27.11.

pro tetno týden jsem si připravil drill, ve kterém si vyzkouším jak jste zvládli problematiku hardwaru a softwaru. , novou látkou buýde program malování.. další informace máte u sebe ve skupině teams InfoVolek 5 9.11. -13.11 . Dobrý den, vzhledem k tomu, že se asi až tak brzy ve škole neuvidíme, zřídil jsem vám na […]

Matematika 23. – 27. 11. 2020

23. – 27. 11. 2020 UČEBNICE – napsat do školního sešitu samostatně strana 27 / 1, 4 POČETNÍČEK –  společně při onlinu strana 17 / 1 – pouze poslední sloupeček ( 4 příklady) GEOMETRIE – obvod trojúhleníku VIDEO obvod obdélníku a čtverce VIDEO procvičovací TEST DRILL &SKILL – ŘAZENÍ JENOTEK PODLE VELIKOSTI ______________________________________________________________________________ 16. – 20. 11. 2020 […]

Tělesná výchova, . 16. 11. – 27. 11. 2020

Dobrý den, posílám zadání úkolů na příštích 14 dní. Shlédněte video a následně vyplňte kvíz. Choďte na procházky, do přírody, udržujte se v kondici 🙂 _______________________________________________________________________ Vážení rodiče, milé děti, posílám domácí úkol z tělesné výchovy, na který máte prozatím 14 dnů. I tento rok plníme disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Nechci po vás zapisování dosažených výsledků, […]

Výtvarná výchova 23.11. – 27.11.2020

Pokračujte v práci z minulého týdne- ilustrace oblíbené knihy  Zadání i odevzdání ve skupině Teams do 30.11. 16. – 20.11.  Ilustrace oblíbené knihy Požadavky: velikost A4, volná technika  Odevzdat do 30.11. (v Teams, popřípadě osobně ve škole)  9. – 13.11. Pohled z okna – kresba tuší potřebný materiál a pomůcky: bílá čtvrtka A4, tuš a špejle (popřípadě slabý černý fix) Provedení1) […]

Hudební výchova 23. 11. – 27. 11. 2020

23. – 27. 11. 2020 Naučit se písničku „Are you sleeping?“ VIDEO 1, VIDEO2 ______________________________________________________________________________ 16. 11. – 20. 11. 2020 DRILL & SKILL – „poznávačka“ hudebních nástrojů ______________________________________________________________________________ 9. – 13. 11. 2020 Vyplňte TEST o hudebních skladatelích. Najdete ho v ZADÁNÍ (symbol aktovka) v levém sloupci aplikace TEAMS nebo v kartě OBECNÉ – […]

Přírodověda, 23.11. – 27.11.2020

Souhvězdí, galaxie  Povinná jsou pouze cvičení v PS a tvorba lapbooku. Všechny odkazy jsou pouze doporučené k pochopení učiva.   Uč. str. 26 – 27 PS str. 16/1-4, 17/1-4  5.B – Pokračujte ve tvorbě LAPBOOKU – podle zadání ve skupině Teams. Tentokrát zpracujte téma “hvězdy a souhvězdí” (základní popis + obrázek).  Prezentace  Video – Život a smrt hvězd   Video – Souhvězdí  Procvičování – souhvězdí  […]

Vlastivěda, 23. 11. – 27. 11. 2020

23. 11. – 27. 11. 2020 Dějepisná část: Hospodářský rozvoj českých zemí v 19. stol. – vynálezci a jejich vynálezy 1. Učebnice str. 12 + 13 čti, vysvětli význam slov označených červenou hvězdičkou (využij slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 56 – 58). 2. Prohlédni si obrázky na str. 12 + 13 […]