Výlet do Bečova

Ve čtvrtek 24.6. jsme vyjeli do Bečova nad Ohří na plánovanou exkurzi. První zastávkou byl zámek, kde jsme navštívili expozici věnovanou Relikviáři svatého Maura. Poté jsme šli po naučné stezce na Šibeniční vrch, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o trestech v dobách středověku. Poslední zastávkou při exkurzi byla návštěva Botanické zahrady Bečov, kde si […]

Zápis 2021/2022

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022 Zápis do 1. ročníku proběhne bez účasti dětí. Splníme tak formální část zápisu a motivační (seznámení dětí s prostředím školy) uskutečníme až po zrušení uzavření škol. Co mám tedy jako zákonný zástupce budoucího prvňáčka udělat? Vyplnit zodpovědně materiály, které jsem dostal/a v obálce ze školy – žádost o přijetí […]

Kontakty – zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče, pokud si nejste jisti vstupem Vašeho dítka do školy, ať už váháte nebo se jen chcete ujistit, že děláte to či ono správně, tak nás neváhejte kontaktovat: Mgr. Jana Merunková tel. č. : 352 352 194  – výchovná poradkyně, osoba pověřená jednáním s PPP a SPC Mgr. Radmila Žejdlová tel. č. : 352 […]

Školička pro budoucí prvňáčky

Vstup do školy přináší pro dítě mnoho změn, kterým se musí přizpůsobit. Na naší škole probíhá program “Školička pro budoucí prvňáčky,” jehož cílem je ulehčení nástupu do 1. ročníku, seznámení se s novým prostředím, třídní učitelkou a kolektivem dětí. Program je rozdělen do dvou částí: 1. Část je zaměřena na budování vztahů mezi učiteli a žáky […]

Školní nezralost

Projevy školní nezralosti Mezi hlavní projevy nezralosti dítěte patří: nesamostatnost, neobratnost, přecitlivělost a impulzivnost (plačtivost, vzdorovitost), nesoustředěnost (přílišná hravost), neklid až agresivita, nebo naopak apatie (děti nereagující, utlumené), izolovanost (dítě vůbec nenavazuje kontakt s dětmi ani s dospělými nebo navozuje kontakt s velkými problémy), nápadné odchylky v tělesném a zdravotním stavu či oslabení smylových a […]

Školní připravenost

Optimální oproti nedostačující Optimální: Dítě rozumí mluvené řeči – pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu. Nedostačující: Dítě chápe sdělení učitele nebo spolužáků odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje […]

Školní zralost

Vážení rodiče,dítě vstupující do 1. ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Školní zralost je tělesná, psychická, sociální a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy. Posouzení školní zralosti (= zralosti centrálního nervového systému, která se projevuje odolností vůči zátěži, […]