PROVOZ ŠKOLY OD 17. 5. 2021

PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 17. května 2021 Prezenční výuka pro všechny žáky školy. Školní družina – provoz v běžném režimu od 5:30 do 16:30. Školní jídelna – Stravování není omezeno, ale jednotlivá přijatá opatření povedou k prodloužení výdeje obědů pro všechny strávníky. Výdej stravy od 11:30 do 14:45. Došlo ke snížení kapacity školní jídelny – rozestupy […]

Provoz školy od 3.5. 2021

1. – 9. ročník – prezenční výuka povolena v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (lichý týden – třídy s označením „A“ + 9.C, sudý týden – třídy s označením „B“  tzn.  3.5. – 7.5. /sudý týden – 1.B, 2.B, 3.B, 4.B ,5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B přijde vzhledem ke konání přijímacích zkoušek až […]

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímací zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID 19. Test pro pro Vašeho syna/dceru zajistí naše škola. Platnost testu na přijímací zkoušky je 7 dnů. Škola vydá žákovi potvrzení o výsledku testu, tím se v případě negativního výsledku prokáže u přijímacích zkoušek na střední školu.   Testování je […]

PROVOZ ŠKOLY OD 12.4. 2021

1. – 5. ročník – prezenční výuka povolena v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (lichý týden – třídy s označením „A“, sudý týden – třídy s označením „B“ –tzn.  12.4.  –  16.4./lichý týden – 1.A, 2.A, 3.A, 4.A ,5.A). Pro třídy na distanční výuce dojde z organizačních důvodů ke změně rozvrhů s on-line hodinami, […]

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 1.4. 2021 mají žáci velikonoční prázdniny, na ně navazují dny svátků, a to 2.4. a 5.4. 2021. V tyto dny nevaří školní jídelna. Škola neorganizuje on-line výuku ani nezadává na tyto dny úkoly pro žáky.

Problematika šikany a kyberšikany

Pravděpodobně jste již slyšeli o Emmy oceněném českém seriálu Marty is dead. Podobně jako americký seriál 13 reasons why (13 důvodů proč – k dispozici na Netflix), se tento český projekt věnuje problematice šikany a především kyberšikany. Tento projekt je oceňován i odborníky. V rámci konference IDC Security forum bude možno sledovat promítání nejen seriálu, ale především následné […]

Zákaz přítomnosti žáků na prezenční formě výuky v době od 8.3. do 21.3. 2021, provoz školní jídelny

Nařízením vlády je zakázána osobní přítomnost žáků ve školách. Povolené jsou pouze individuální konzultace typu: žák – učitel (asistent pedagoga). O ty musí zákonný zástupce požádat příslušného vyučujícího nebo třídního učitele. Podmínkou individuálních konzultací je plnění zadaných úkolů včetně účasti na on-line hodinách. Školní družina není v provozu. Žáci se budou vzdělávat on-line způsobem. Rozvrhy on-line […]

Vydávání přihlášek ke středoškolskému studiu, zápisových lístků a dalších informací k přijímacímu řízení

Ve středu 3.2. 2021 budeme žákům 9.ročníku vydávat přihlášky ke středoškolskému studiu, zápisové lístky a další informace k přijímacímu řízení. Vstup do školy bude umožněn jednotlivě, je povinná rouška a po vstupu do školy dezinfekce rukou. Je nutné dodržet časový harmonogram. V tento den bude z organizačních důvodů zrušena on-line výuka pro 9.ročník. 9.A – […]

Vysvědčení a pololetní prázdniny

Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 je žákům a jejich rodičům zpřístupněno v systému Bakaláři. Žáci 3. – 9. ročníků obdrží Výpis vysvědčení po návratu k prezenční formě výuky, žáci 1. a 2. ročníku obdrží Výpisy vysvědčení 28.1. 2021. (Opatření obecné povahy Č.j. MSMT-46545/2020-1) 29.1. 2021 jsou pololetní prázdniny. V tento den není v provozu ani školní […]

Provoz školní jídelny od 4.1. 2021

odběr do jídlonosičů (žáci, kteří jsou na distanční výuce)  14:00 – 14:30 žáci 1. a 2. ročníků a žáci ZŠ Nejdecká– 12:00 – 13:45 (dle rozvrhů školních družin) cizí strávníci – 11:00 – 11:30 Zaměstnanci škol přítomní na pracovišti se mohou prezenčně stravovat ve školní jídelně, ostatní zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu […]

Pokyny ke vzdělávání žáků od 4.1. 2021

Od pondělí 4. 1. bude probíhat pouze povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Žáci budou mít po celou dobu vyučování ve třídách i ve společných prostorách roušku. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, budou mít roušku také. Vybavte proto své dítě min 2 ks roušek a sáčkem, kam mohou roušku odložit např. během svačiny. […]

Informace k vánočním prázdninám a k nástupu žáků do školy po jejich skončení

Usnesením vlády bylo nařízeno prodloužení vánočních prázdnin a to o dny 21. a 22. 12. 2020. Žáci půjdou naposledy do školy 18.12. V provozu nebude školní družina ani školní jídelna. Prázdniny končí 3. ledna 2021. V době, kdy vzniká tato zpráva, nikdo z nás neumí předpovědět, jak se během vánočních prázdnin žáků změní epidemiologická situace, jaká opatření vláda […]

Úplata za pobyt ve školní družině

Na základě Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání § 11 odst. 5 se v případě přerušení nebo omezení provozu družiny na dobu delší než 5 dnů účastníkovi úplata poměrně sníží. Od vychovatelek školní družiny dostanou zákonní zástupci žáků přehled o dosud zaplacené úplatě za školní družinu a o částkách, které se by se žákům […]

Provoz školy, družiny a jídelny od 30.11. 2020

1. – 5. ročník – prezenční výuka povolena –  beze změny rozvrhu 9. ročník – prezenční výuka povolena 6. – 8. ročník – prezenční výuka povolena v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (lichý týden – třídy s označením „B“, sudý týden – třídy s označením „A“ – tzn.  30.11. –  4.12./lichý týden – 6.B, 7.B, […]

Individuální konzultace pro žáky na distanční výuce

Od 18.11. 2020 jsou žákům umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (1 žáků + 1 učitel). Může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Konzultace si žák nebo jeho zákonný zástupce domluví individuálně s konkrétním vyučujícím (mobilní telefon, email nebo přes Bakaláře). Individuální konzultace jsou určeny výhradně žákům, kteří plní distanční výuku v plném rozsahu.