Tělesná výchova kluci 15.2. – 26.2. 2021

Na drilu najdete, nebo jste už možná našli krátké procvičování na téma čeští olympionici. Splňte jej. Výzva na následujících 30 dnů stáhněte si do mobilů aplikaci cvičení na 30 dnů a pojďme společně pokořit některé z výzev, které zde najdete.  30denní program cvičení je aplikace navržená profesionálním fitness trenérem, u které je vědecky prokázáno, že zlepšuje tělesnou […]

Informatika 5. B. Volek 16.11.- 27.11.

pro tetno týden jsem si připravil drill, ve kterém si vyzkouším jak jste zvládli problematiku hardwaru a softwaru. , novou látkou buýde program malování.. další informace máte u sebe ve skupině teams InfoVolek 5 9.11. -13.11 . Dobrý den, vzhledem k tomu, že se asi až tak brzy ve škole neuvidíme, zřídil jsem vám na […]

Informatika 9. roč. Volek 16. 11 – 27.11.

v tomto týdnu máme společný projekt s Fyzikou , zadání najdete v předmětu Fyzika . Děkuji za zaslané a v řádném termínu splněné DÚ _ můj rozvrh hodin v excelovské tabulce. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dobrý den všem , vytvořil jsem Nám skupinu na teamsech, poněvadž čas pokročil a i my budeme muset poposkočit ve výuce informatiky. MO […]

Dějepis 7. A 15. 2. – 19. 2. 2021

Vzhledem k tomu, že vás bude opět přebírat zpět pan učitel Aubrecht , tak nepůjdeme do nové látky. jen si můžete ,chcete li , zopakovat látku OBJEVNÉ PLAVBY je možné, že v prezentaci objevíte nějaké zajímavé věci , které jste třeba ještě neslyšeli. či odkazy na krátká videa o probírané  problematice.  v novém týdnu – […]

Výchova ke zdraví 8.2. -19. 2. 2021

Vzhledem k tomu že se do školy zatím nevracíte , připravil jsem vám další slíbenou látku. Civilizační choroby. Tuto látku máte na 14 dnů- do 19. 2. Vážení, vzhledem k tomu, že náš pobyt doma bude delší než se očekávalo, popojedeme trošku i s výchovou ke zdraví. Připravil jsem vám PREZENTACI na následujících 14 dnů […]

Dějepis 15. 2. – 19. 2. 2021

V tomto týdnu se podíváme na problematiku tzv. Archaického Řecka, kdy se začínají rodit nejznámější městské státy – polis – Sparta a Athény a kdy dochází k první kolonizaci – osidlování nových území s úkolem získat novou zemědělskou půdu. V dalším týdnu zůstaneme ve Starověkém Řecku. tento týden si popovídáme o tzv Mykénské době. Dozvíte […]

Zeměpis 15. 2 – 19. 2. 2021

V novém týdnu 15. – 19. 2 si probereme kapitolu VÝŠKOVÉ STUPNĚ , kde se dozvíte, jak se mění krajina a biomy s rozdílnou nadmořskou výškou v krajině. V druhé hodině si pak procvičíme celou kapitolu PROCVIČOVÁNÍ Biosféry , budete-li si chtít zasoutěžit i mezi sebou, třeba ve dvojici, najdete zde i prezentaci s obdobou […]

Dějepis 15. 2. – 19. 2. 2021

V novém týdnu pro vás ještě já vkládám slíbenou prezentaci, ve které spolu objevíme krásu a význam OBJEVNÝCH PLAVEB, nebo chcete li zámořských objevů. Dovíte se proč člověk začal vyplouvat na otevřený oceán a jak postupně objevoval nové kontinenty a co mu tyto plavby přinesly. Dovíte se taky o dopadech na původní obyvatelstvo objevených míst […]

Zeměpis 15.2. – 19. 2. 2021

V novém týdnu (15. – 19.2.) budeme v PREZENTACI poznávat australskou floru a faunu , dozvíte se o endemitních rostlinách i živočiších . Poznáme také historii osidlování Austrálie a dozvíte se i zajímavosti ze života domorodého původního obyvatelstva- Aboriginců. S novým týdnem vklouzneme do nové látky . V následujících týdnech se budeme zabývat nejmenším osídleným […]

Alternativy tělesné výchovy

Hodiny Tělesné výchovy na naší škole na druhém stupni budou až do odvolání nahrazeny vycházkami do přírody a poznávání okolí Chodova. Takže nepřevlíkat, nepoužívat šatny u tělocvičny, obléknout se do venkovního počasí a vzhůru do přírody dýchat čerstvý vzduch – zatím nahoře bez :-))

Sběr kaštanů

Dne 25. 9. 2020 byla zahájena soutěž ve sběru kaštanů. Soutěž potrvá do listopadu 2020 a je určena žákům 1. stupně naší školy. Kaštany bude vybírat pan školník každou středu od 15:00 do 16:00. Kaštany je možné přivézt zadním vchodem do tělocvičny. Nejlepší sběrače čeká odměna, kterou pro výherce připravilo MS Rysy Doubí – Karlovy […]

Plán práce EVVO na rok 2020/2021

Soutěže pravidelná účast v projektu RECYKLOHRANÍ. -ukončení sběru starého papíru sběr plastových víček od PET lahví – po celý školní rok sběr elektrospotřebičů a baterií – po celý školní rok sběr prázdných náplní do tiskáren a kopírek Besedy ročník – DDM Chodov, ČSOP Chodov – ,,Děti šetří přírodu“ – říjen Exkurze stupeň- Ekozahrádka- možnost návštěvy: […]

Sportovci města Chodov

Florbalové družstvo žáků naší školy, které v roce 2019 vybojovalo 6. místo na Mistrovství Čech dostalo při vyhlášení nejlepších sportovců města Chodov ocenění v soutěži družstev mládeže. Gratulujeme a ještě jednou děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Velmi příjemný bylo při tomto slavnostním městském vyhlášení nejlepších sportovců města zatleskat i dalším našim žákům Tereze Krejčové […]