Informatika 5. B. Volek 16.11.- 27.11.

pro tetno týden jsem si připravil drill, ve kterém si vyzkouším jak jste zvládli problematiku hardwaru a softwaru. , novou látkou buýde program malování.. další informace máte u sebe ve skupině teams InfoVolek 5 9.11. -13.11 . Dobrý den, vzhledem k tomu, že se asi až tak brzy ve škole neuvidíme, zřídil jsem vám na […]

Výchova ke zdraví 23. 11. -27.11. 2020

I v tomto týdnu budeme pokračovat ve zdravé výživě. Tentokrát se podíváme na problém zvaný PPP Poruchy příjmů potravy. Děkuji těm, co včas odevzdali DÚ z minulého týdne :“Zdravý víkendový jídelníček „ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dle Výukového plánu je druhou kapitolou po opakování mezilidských vztah velká kapitola Výživa a zdraví . Výživová pyramida Zdravá výživa Ve skupině […]

Tělesná výchova kluci 1. – 30.11.

Výzva na následujících 30 dnů stáhněte si do mobilů aplikaci cvičení na 30 dnů a pojďme společně pokořit některé z výzev, které zde najdete.  30denní program cvičení je aplikace navržená profesionálním fitness trenérem, u které je vědecky prokázáno, že zlepšuje tělesnou kondici a zdravotní stav. Aplikace umožňuje synchronizaci údajů o spálených kaloriích se službou Google Fit. Cvičte podle programu a […]

Informatika 9. roč. Volek 16. 11 – 27.11.

v tomto týdnu máme společný projekt s Fyzikou , zadání najdete v předmětu Fyzika . Děkuji za zaslané a v řádném termínu splněné DÚ _ můj rozvrh hodin v excelovské tabulce. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dobrý den všem , vytvořil jsem Nám skupinu na teamsech, poněvadž čas pokročil a i my budeme muset poposkočit ve výuce informatiky. MO […]

Dějepis 23. 11. – 27. 11.

V tomto týdnu se podíváme na další orientální despocie, které vznikaly v oblasti kolem Perského zálivu : (oblasti dnešního Iránu ) to je Persie a dále na Chetity a Féničany . Chválím za dobře zvládnutou Mezopotámii jak v procvičovacím drillu tak v následné prověrce. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dobrý den. na tento týden jsem si pro vás připravil […]

Zeměpis 23. 11 – 27. 11.

Pro následující týden se podíváme, jak se rodí a umírají hory.Ve výukových prezentacích máte animace i odkazy na videa…. takže s chutí do toho a půl je hotovo. Opět pochvala za zvládnutí procvičovacího drillu a hlavně prověrky z již probrané látky o litosféře .A zde jsou nové výukové prezentace Jak se rodí hory , Jak hory zanikají.  Pro pobavení […]

Dějepis 23.11. – 27. 11. 2020

Tento týden nás čekají počátky Českého státu. Po pádu Velké Moravy se nám dochovaly jen pověsti a báje, ze kterých se dozvídáme o nejstarších událostech na našem území.  Zde je prezentace pro tento týden  Staré pověsti české. Máte na ni celý týden i z toho důvodů, že je v ní spoustu cvičení, úkolů a krátkých […]

Zeměpis 23.11. – 27. 11. 2020

Afriku máme za sebou, skvěle jsme zvládli projít všemi jejími regiony a v on- line prověrce jste obstáli velmi dobře.Opouštíme Afriku a na první hodinu jsem vám připravil povídání o Atlantickém oceánu. přes který se přeplavíme jak Kryštof Kolumbus roku 1492 do Ameriky, abychom udělali alespoň krátký úvod k této nové velké kapitole.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Do nového týdne […]

Alternativy tělesné výchovy

Hodiny Tělesné výchovy na naší škole na druhém stupni budou až do odvolání nahrazeny vycházkami do přírody a poznávání okolí Chodova. Takže nepřevlíkat, nepoužívat šatny u tělocvičny, obléknout se do venkovního počasí a vzhůru do přírody dýchat čerstvý vzduch – zatím nahoře bez :-))

Sběr kaštanů

Dne 25. 9. 2020 byla zahájena soutěž ve sběru kaštanů. Soutěž potrvá do listopadu 2020 a je určena žákům 1. stupně naší školy. Kaštany bude vybírat pan školník každou středu od 15:00 do 16:00. Kaštany je možné přivézt zadním vchodem do tělocvičny. Nejlepší sběrače čeká odměna, kterou pro výherce připravilo MS Rysy Doubí – Karlovy […]

Plán práce EVVO na rok 2020/2021

Soutěže pravidelná účast v projektu RECYKLOHRANÍ. -ukončení sběru starého papíru sběr plastových víček od PET lahví – po celý školní rok sběr elektrospotřebičů a baterií – po celý školní rok sběr prázdných náplní do tiskáren a kopírek Besedy ročník – DDM Chodov, ČSOP Chodov – ,,Děti šetří přírodu“ – říjen Exkurze stupeň- Ekozahrádka- možnost návštěvy: […]

Sportovci města Chodov

Florbalové družstvo žáků naší školy, které v roce 2019 vybojovalo 6. místo na Mistrovství Čech dostalo při vyhlášení nejlepších sportovců města Chodov ocenění v soutěži družstev mládeže. Gratulujeme a ještě jednou děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Velmi příjemný bylo při tomto slavnostním městském vyhlášení nejlepších sportovců města zatleskat i dalším našim žákům Tereze Krejčové […]