Od 1.2. 2021 dochází z důvodu personálních změn na 2. stupni školy ke změně vyučujících na některé předměty a změně rozvrhů jednotlivých tříd.  Na 2. stupeň školy nastupuje Mgr. Martin Soukup.

Nové rozvrhy na distanční výuku platné od 1.2. 2021 jsou žákům zpřístupněny v systému Bakaláři.