Vzhledem k tomu, že vás bude opět přebírat zpět pan učitel Aubrecht , tak nepůjdeme do nové látky. jen si můžete ,chcete li , zopakovat látku OBJEVNÉ PLAVBY je možné, že v prezentaci objevíte nějaké zajímavé věci , které jste třeba ještě neslyšeli. či odkazy na krátká videa o probírané  problematice. 

v novém týdnu – 8. – 12. 2. se podíváme na problematiku Papežského schizmatu. Přináším vám ji ve výukové PREZENTACI V online hodině si pak napíšeme krátký test, z minulé látky. Život ve středověkých městech . Podívejte se na tuto problematiku, ať začínáte nové pololetí hezkými známkami. Online hodina proběhne i v tomto týdnu ve stř. v 11:50. Buďte tam včas.

Dobrý den. přeji všem. V novém pololetí nastává změna a z personálních změn na škole vyplynulo. že se k vám na dějepis opět vracím já. Vzhledem k tomu, že v učivu jste na tom velmi dobře. vaše tempo trošku přibrzdím a v tomto týdnu se zdržíme a budeme se věnovat opakování a procvičování . Na teamsech si najděte novou skupinu, Dějepis 7. A ,kterou jsem vám tam vytvořil a všechny jsem vás přidal. Zde vám budu sdílet materiály a další bližší pokyny pro druhé pololetí.

Na první týden nového pololetí jsem vám připravil procvičování látky vrcholný středověk. V prezentaci jsou připravené úkoly,. držte se pokynů v prezentaci, zapisovat tentokrát nemusíte do sešitu u nic. Prezentaci ovšem projeďte poctivě, znalosti z ní získané, budete brzy potřebovat. Procvičování život ve středověkém  městě . Online se potkáme v e středu v 11:50

——————————————————————

Tento týden pro vás mám pracovní list na téma objevných plaveb.

Objevné plavby

Pokud můžete, prosím vytiskněte si ho, nalepte do sešitu a vyplňte. Pokud nemůžete tisknout, prosím vypište si do sešitu aspoň odpovědi tak, aby dávaly smysl. Příklad:

1) – Příčiny ob. plaveb: nová naleziště zlata, dovážení otroků, narušení obchodních cest.

Důsledky ob. plaveb: …

2) Kryštof Kolumbus: Jsem Portugalec a podařilo se mi …..

Pro práci budete potřebovat učebnici na str. 88-91. Kotovou práci mi vyfoťte a čitelnou fotku pošlete do soukromého chatu v Teams, do neděle 31. 1.

Byl vám také spuštěn kvíz na téma Rusko, Polsko, Reconquista a Osmanské říše (hlavně na druhá dvě témata).

______________________________________

18. 1. – 22. 1.

I tento týden bude ještě klid – před bouří. Protože teď probíráme vývoj v různých částech Evropy, podíváme se do dnešního Španělska (Pyrenejský poloostrov) a na rozmach Turků v jihovýchodní Evropě. pročtěte si prosím v učebnici strany 86-88, zápis najdete zde.

Příští týden dostanete několik prací na známky do nového pololetí.

Videa k tématu:

Reconquista

The Reconquista of Spain in 5 Minutes

Dobytí Konstantinopole 1453

Bitva u Varny 1444

Janičáři – Kdo byli elitní bojovníci Osmanské říše

______________________________________

11. 1. – 15. 1.

Minulý týden jste měli náročnější práci, proto tento týden bude méně náročný. Pouze si prosím pročtěte v učebnici Témata Rusko a Polsko a Litva, str. 84-85. Nezapomeňte odevzdat pracovní list z minulého týdne, nejpozději do neděle 10. 1.

Zápis do sešitu je zde.

______________________________________

4. 1. – 8. 1.

Vítejte v novém roce.

Protože musím do 14. 1. uzavřít známky, jako zopakování poslední látky vám byl spuštěn Drill & Skill na románskou kulturu a změny ve společnosti 13. stol. Dril končí 9. 1.

Dalším vaším úkolem bude zodpovědět otázky v tomto pracovním listu, a to buď tak, že si ho vytisknete a nalepíte do sešitu, nebo tak že si do sešitu vypíšete odpovědi na otázky z listu, pokud možno očíslované. Čitelnou fotku vyplněného listu nebo odpovědí mi potom pošlete v chatu v Teams.

Také tato známka se bude počítat do tohoto pololetí, a máte tak poslední šanci si známky vylepšit.

______________________________________________________________

11. 12. – 18. 12. 2020

Na tento týden pro vás mám poměrně složité téma, a to středověkou kolonizaci a vznik měst. Vše je obsaženo v této prezentaci, jako vždy si ji projděte a vypište:

Kolonizace a vznik měst

Pro vás co jste si nestihli ve škole něco dopsat přikládám i prezentaci na románské umění.

Zajímavá videa k tématu:

Růst měst ve 13. století – Dějiny udatného českého národa

Hrady – Dějiny udatného českého národa 

Kolonizace českých zemí – videoprezentace

______________________________________________________________

27. 11. – 4. 12. 2020

Dobrý den,

protože se brzy uvidíme ve škole, mám pro vás dnes opět práci pouze s učebnicí. Prosím přečtěte si v učebnici stránky 58-62 (Oldřich a Břetislav, První čeští králové). Zápis do sešitu je zde. Dejte si do pořádku sešity, výpisky atd. budu je vybírat na kontrolu a budu známkovat pracovní list.

Zajímavá videa k tématu:

Čechy na přelomu tisíciletí

Oldřich a Božena

Sázavský klášter

Vratislav II.

Zmatky na přelomu 11 a 12. století

Soběslav 

Vladislav II.

Bruncvík 

______________________________________________________________

20. 11. – 27. 11. 2020

Dnes se konečně podíváme na počátky českého státu. Pročtěte si prosím v učebnici strany 55-57 a potom si vypracujte přiložený pracovní list. Můžete si jej buď vytisknout a nalepit do sešitu, nebo opsat, a podle učebnice doplnit. Sešit i s doplněným pracovním listem si zkontroluji po návratu do školy.

Zajímavá videa k tématu:

Praotec Čech –Dějiny udatného českého národa

Bořivoj a Ludmila – Dějiny udatného českého národa 

Svatý Václav – Dějiny udatného českého národa

Boleslav II – Dějiny udatného českého národa

Svatý Vojtěch –Dějiny udatného českého národa

______________________________________________________________

13. 11. – 20. 11. 2020

Minule jsme se zabývali prvními slovanskými státy, včetně Sámovy říše. Pro zjednodušení dnes budeme pracovat pouze s učebnicí, Velkou Moravu naleznete na stranách č. 51-54. Zápis do sešitu naleznete zde.

Dnes vám byl také spuštěn slibovaný kvíz na první slovanské státy, čas na něj máte do 20. 11.

Zajímavá videa k tématu:

Velká Morava – Dějiny udatného českého národa

Velkomoravská říše – Bohemian Teacher

______________________________________________________________

6. 11. – 13. 11. 2020

Čas nám neúprosně letí, a proto tu pro vám mám další dvě témata. Nejprve se podíváme na výboje severských Vikingů, už jsme je několikrát zmínili. K tomu si prosím pusťte tato videa:

Vikinské výboje

Vikingové – Edisco

Vikingové – Bohemian Teacher

A to je vše. Tedy alespoň k Vikingům. Ještě se musíme podívat na první slovanské státy. Toto téma najdeme v učebnici na straně 47, kde se sezname s prvními dvěma významnými slovanskými státy, Polskem a Kyjevskou Rusí. Ale nemůžeme zůstat jen v cizině, na str. 50 proto najdete i první státní útvar na našem území, Sámovu říši. Zápisky k těmto tématům najdete zde. Ale abyste si jenom nečetli v učebnici a neopisovali do sešitu, příští týden na tato témata dostanete kvíz na známky.

Zajímavá videa k tématu:

Sámova říše – Dějiny udatného českého národa

Slované a Kyjevská Rus – Bohemian Teacher

Slované a Sámova říše

Sámova říše – Endorovo videa

______________________________________________________________

2. 11. – 6. 11. 2020

Tento týden se podíváme na islám a křížové výpravy. Pročtěte si prosím kapitolu Arabové a Turci na str. 40-43, a kapitolu Křížové výpravy. Zápis do sešitu najdete zde, v části o křížových výpravách je potřeba některá slova doplnit.

Zajímavá videa k tématu:

Počátky islámu – Pár Minut HiSToRiE

Arabské výboje – Pár Minut HiSToRiE

Arabové a islám – Edisco 

Křížové výpravy – Edisco 

Křížové výpravy – Bohemian Teacher

Setkání krále Balduina se Saladinem – ukázka z filmu Království nebeské

______________________________________________________________

16. 10. – 23. 10. 2020

Novým tématem je Byzantská říše. Přečtěte si prosím v učebnici tuto kapitolu na str. 38-40. V této prezentaci najdete doprovodné obrázky, ale hlavně také zápis do sešitu.

Pokud vás téma zajímá, zde jsou také tři kratší videjka:

Byzantské císařství

Byzantské císařství na pokraji sil

Zánik Byzantského císařství

______________________________________________________________

14. – 16. 10. 2020

pro zopakování učiva máte pro tento týden zadané cvičení Drill & Skill na téma počátků Francie, Německa a Anglie. Na dokončení máte týden. V pátek dostanete také další práci na týden od 19. do 23. 10.