z řad pedagogů:

Mgr. Eva Smolková

Mgr. Václav Vachrlon DiS.

z řad zákonných zástupců:

Petra Vachrlonová

Marie Matoušková

za zřizovatele:

Tomáš Randa

Bc. Ladislav Zapf