PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 17. května 2021

 • Prezenční výuka pro všechny žáky školy.
 • Školní družina – provoz v běžném režimu od 5:30 do 16:30.
 • Školní jídelna –
 • Stravování není omezeno, ale jednotlivá přijatá opatření povedou k prodloužení výdeje obědů pro všechny strávníky. Výdej stravy od 11:30 do 14:45.
 • Došlo ke snížení kapacity školní jídelny – rozestupy mezi stoly 1,5 m, max. 4 strávníci u stolu.
 • V prostoru školní jídelny může být jen tolik strávníků, kolik je míst k sezení.
 • Prosíme všechny strávníky o dodržování hygienických nařízení:
 • Vstup do jídelny mají pouze strávníci jídelny, popř. zákonní zástupci, kteří jdou vyzvednout svému dítěti oběd do jídlonosiče (1. den nemoci, v čase 11:00-11:30) .
 • Po vstupu do jídelny je každý strávník povinen vydezinfikovat si ruce, popř. umýt mýdlem
 • V době pobytu ve školní jídelně jsou žáci povinni používat roušku a dospělí strávníci respirátor typu FFP 2 nebo obdobnou ochranu dýchacích cest. Tyto ochranné prostředky lze odložit pouze při samotné konzumaci jídla.
 • Žáci, kteří nechodí do školní družiny a stravují se ve školní jídelně se při čekání na oběd nemíchají mezi žáky školní družiny, vyčkají, až se u okénka místo uvolní.
 • Dodržování 2m rozestupů
 • Přítomnost žáků 1. st. rodičů vybraných profesí ve škole v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka – provoz obou skupin ukončen 14. 5. 2021
 • Příchod žáků ke škole před začátkem vyučování (časy jsou orientační)
Vedlejší vchodHlavní vchod – Út, St, Čt, PáHlavní vchod – Po (den testování)
7:35 – 1. třída7:35 – 6.třída7:25 – 6. – 9. třída
7:40 – 2. třída7:40 – 7. třída 
7:45 – 3. třída7:45 – 8. třída 
7:50 – 4. třída7:50 – 9.třída 
7:55 – 5. třída  
 • Je zakázán zpěv.
 • Tělesná výchova může probíhat pouze venku (venkovní prostory). Pokud jsou mezi žáky dodrženy dvoumetrové odstupy, je možné cvičit bez ochrany úst a nosu.
 • Pro žáky pokračuje možnost zažádat si o individuální konzultaci s učitelem. Přítomen může být i zákonný zástupce žáka.
 • Během pobytu ve škole, včetně vyučovacích hodin, platí povinnost pro žáky nosit zdravotnické (chirurgické) roušky, pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance škol respirátor typu FFP2.  Štíty jsou nepřípustné. Štít může použít výjimečně učitel, je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, přitom ale musí být dodržena vzdálenost 2m od ostatních osob.
 • Žáci, kteří navštěvují školní družinu, by měli mít 2 ks roušek. Všichni žáci by pak měli mít sáček, kam si odloží roušku např. při konzumaci svačiny.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance školy) do prostor školy je možný pouze v důvodných případech a to tak, aby byl minimalizován styk se žáky. Žádáme rodiče, aby do školy bez předchozí domluvy nechodili a veškeré záležitosti řešili nejprve přes systém Bakaláři nebo telefonicky. Vstup povolen pouze s respirátorem typu FFP2.
 • Budeme dbát na časté větrání společných prostor i samotných tříd, přizpůsobte tomu oblečení vašich dětí.
 • Do školy rozhodně neposílejte žáky, kteří vykazují známky infekčního onemocnění, kašlou, mají zvýšenou teplotu apod.
 •  Testování žáků a zaměstnanců škol: Osobní přítomnost vybraných skupin žáků na prezenční výuce je podmíněn negativním testem na přítomnost Covid – 19. Žáci i zaměstnanci školy budou povinně testováni 1x týdně antigenním testem a to první den osobní přítomnosti ve škole v týdnu.