I v přírodě se můžeme spoustu věcí naučit. Nejen o živočiších a rostlinách, ale i o jednotkách délky, obvodech, výšce, hloubce, poloměu a průměru. Natrénovali jsme si vysoký start na sprint 60 metrů a cval na obě strany potřebný k T-běhu. Obě disciplíny nás čekají v rámci SOV. V rámci výtvarné výchovy jsme křídami kreslili živočichy a morfologicky popisovali názvy částí těl a rostlin. Poznávali jsme rostliny, ptáky a hmyz. Jistě si budeme pamatovat, že brouk, který připomíná autobus není autobusák, ale svinka obecná 🙂

FOTO: