Matematika, 8.3. – 12.3. 2021

Zadání na tento týden a týdny předcházející naleznete v dokumentu Matematika 7. B Téma na tento týden: Přímá úměrnost, nepřímá úměrnost Na první straně dokumentu je umístěn obsah. Dodržte prosím dny a časy odevzdání úloh. Hodně zdaru.