Soubor s obsahem probírané látky naleznete pod tímto odkazem: Fyzika 9. ročník

Téma na tento týden: Rozklad světla optickým hranolem

V souboru nalezne učivo na tento týden i učivo z týdnů předcházejících.

Dodržte termín odevzdání.

Hodně zdaru.