Zadání na tento týden a týdny předcházející naleznete v dokumentu Matematika 7. B

Téma na tento týden: Úsečky v trojúhelníku, dělení zlomků

Na první straně dokumentu je umístěn obsah.

Dodržte prosím dny a časy odevzdání úloh.

Hodně zdaru.