Zadání na tento týden a týdny předcházející naleznete v dokumentu Matematika 7. B

Téma na tento týden: Přímá úměrnost, nepřímá úměrnost

Na první straně dokumentu je umístěn obsah.

Dodržte prosím dny a časy odevzdání úloh.

Hodně zdaru.