1. Stravování není omezeno, ale jednotlivá přijatá opatření povedou k prodloužení výdeje obědů pro všechny strávníky.
  2. Došlo ke snížení kapacity školní jídelny – rozestupy mezi stoly 1,5 m, max. 4 strávníci u stolu.
  3. Ve školní jídelně je přítomen asistent prevence kriminality, který zajišťuje a organizuje společně s pedagogickým či nepedagogickým dohledem vstup cizích strávníků do jídelny. V prostoru školní jídelny může být jen tolik strávníků, kolik je míst k sezení.
  4. Je možné si jídlo odnést k přímé spotřebě ve vlastních jídlonosičích. Jídlo do jídlonosičů se vydává v čase od 11:00 do 11:30 nebo od 14:15 do 14:45. Tyto časy je nutné z hygienických důvodů dodržet. V jiném čase výdej do jídlonosičů není možný.
  5. Prosíme všechny strávníky o trpělivost, přijatá krizová opatření si vyžádalo vyhlášení nouzového stavu od 5.10. 2020.
  6. Nadále platí povinnost po vstupu do jídelny si řádně vydezinfikovat nebo umýt ruce.