Výdej obědů do jídlonosičů od 12.10. do 23.10. 2020 v časech:

11:00 – 11:30 (cizí strávníci, žáci na distanční výuce)

14:00 – 14:45 (žáci na distanční výuce)

Pozn. Přechozí ustanovení jsou v platnosti.