12.10. – 16.10. 2020 – prezenční výuka – 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 9.C (ostatní třídy jsou doma a pracují dle pokynů vyučujících)

19.10. – 23.10. 2020 – prezenční výuka – 6.B, 7.B, 8.B, 9. B (ostatní třídy jsou doma a pracují dle pokynů vyučujících)

  1. – 30.10. 2020 – podzimní prázdniny žáků

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu včetně doučování (pedagogická intervence) a kroužků. Kroužky a doučování se netýká žáků, kteří jsou doma.

Materiály k distanční výuce budou na webových stránkách školy v části: Distanční výuka – jednotlivé třídy pro týden od 12. do 16. 10. nejpozději v pondělí v 15:00, jinak v pátek do 15:00.

Žáci bez přístupu k internetu (off- line výuka) si budou vyzvedávat materiály vždy v pondělí na sekretariátu školy a to do 12:00.

Výdej obědů do jídlonosičů pro žáky na distanční výuce od 11:00 do 11:30 nebo 14:00 – 14:45.

Ředitelství školy