Hodiny Tělesné výchovy na naší škole na druhém stupni budou až do odvolání nahrazeny vycházkami do přírody a poznávání okolí Chodova. Takže nepřevlíkat, nepoužívat šatny u tělocvičny, obléknout se do venkovního počasí a vzhůru do přírody dýchat čerstvý vzduch – zatím nahoře bez :-))